Veiligheid

Nieuw technisch document voor brandveiligheid van schoolgebouwen

Het NBN heeft een technisch document gepubliceerd dat de brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen en van uitbreiding van bestaande schoolgebouwen behandelt.

NBN/DTD S 21-204-2 bevat alleen de specifieke eisen met betrekking tot de brandbeveiliging van nieuwe en uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen, in aanvulling op de Basisnormen Brand (KB van 7 juli 1994 en de wijzigingen tot en met het KB van 7 december 2016).

De aanvullende eisen hebben betrekking op:
  • de inplanting en toegangswegen;
  • de compartimentering en evacuatie;
  • voorschriften voor bepaalde bouwelementen;
  • voorschriften in verband met de constructie van compartimenten en evacuatieruimten;
  • constructievoorschriften voor bepaalde lokalen;
  • de technische uitrusting van schoolgebouwen.
De publicatie van het document heeft tot doel om de overgang naar de toekomstige norm NBN S 21-204-2 te vergemakkelijken. Deze norm, die identiek is met NBN/DTD S 21-204-2, zal het technisch document vervangen zodra de bekrachtiging ervan in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.
Op deze manier kan in nieuwbouwprojecten in voorbereiding rekening worden gehouden met de toekomstige norm en wordt voorkomen dat de projectontwerpen in een latere fase op belangrijke punten zouden moeten worden aangepast.).
Meer informatie online
NBN S 21-204 Brandbeveiliging van de gebouwen – Schoolgebouwen – Algemene eisen en reactie bij brand
Brandpreventie – Basisnormen
Normenoverzicht – Bescherming tegen brand, algemeen (ICS 13.220.01)
Bron:
Bureau voor Normalisatie (NBN)
 

Auteur: Michel Vanschoonlandt en Ann Gysens

Gepubliceerd op 01-12-2020

  971