Veiligheid

Nieuwe Codex Welzijn op het Werk – wat met het ARAB?

Het ARAB blijft voorlopig nog even bestaan, maar wordt meer en meer uitgehold. De komende jaren worden de artikels die nog in het ARAB staan één voor één weggewerkt en overgebracht naar de nieuwe codex in een gemoderniseerde vorm.

Volgende artikels staan momenteel nog in het ARAB:
  • Art. 52 betreffende de constructievoorschriften voor brand
  • Art. 53 betreffende de werkzaamheden op plaatsen waar gevaarlijke gassen aanwezig kunnen zijn
  • Art. 54 betreffende de te nemen voorzorgen gedurende de schafttijd
  • Art. 54ter betreffende de afgezonderd tewerkgestelde werknemers
  • Art. 148decies betreffende de maatregelen om beroep te doen op erkende laboratoria
  • Art. 280 tot 283 betreffende hefwerktuigen/hefbruggen/centrifuges en betreffende controles op toestellen door de Externe Dienst voor Technische Controle
  • Restbepalingen rond vervoer en schepen
  • Verbodsbepalingen rond gevaarlijke stoffen
Het enige artikel dat voorlopig overgenomen wordt in de nieuwe codex vanuit het ARAB is artikel 37, betreffende het verbod om losse kleren te dragen in de nabijheid van in beweging zijnde machines of drijfwerken, of de kleren daar te veranderen of neer te leggen.

Meer info op senTRAL:

 

Gepubliceerd op 14-06-2017

  368