Nieuwe EHBO-richtlijnen in coronatijden (update)

 Omwille van de epidemische verspreiding van het SARS-CoV-2-virus  gelden er sinds april vanuit het Rode Kruis nieuwe richtlijnen voor eerste hulp bij ongevallen in België, gebaseerd op het document van de Belgische Reanimatieraad (BRC) met ethische principes en richtlijnen. In juni heeft de BRC  een nieuw document opgesteld, en op basis hiervan zijn ook de richtlijnen gewijzigd.
 
 

Het algemene principe van eerstehulpverlening blijft gelden. Eerste hulp of reanimatie mag NIET worden gestart als de veiligheid van de hulpverlener niet voldoende kan worden gegarandeerd. Gezien men besmet kan zijn met het SARS-CoV-2 virus en toch (nog) geen symptomen hebben, wordt iedereen als vermoedelijk besmet beschouwd.

Gewijzigd sinds de versie van april is dat het slachtoffer nu wél opnieuw benaderd mag worden, ook wanneer de hulpverlener geen mondmasker heeft. Dit wordt wel aanbevolen. Ook handschoenen zijn niet langer vereist.

Bij reanimatie worden enkel borstcompressies voorzien. Er mag geen mond-op-mondbeademing gegeven worden, ook niet met een zakmasker of faceshield. De mond en neus van het slachtoffer moeten bedekt worden met een mondmasker, doek of kledingstuk om de verspreiding van aerosolpartikels tegen te gaan. Bij baby's en kinderen wordt het afdekken van het gezicht met een ander stuk stof of doek dan een mondmasker afgeraden.


Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 13-07-2020

  308