Nieuwe gids voor selectie, gebruik en onderhoud van beschermende kledij

Het NBN heeft een nieuwe gids gepubliceerd voor de selectie, het gebruik, de verzorging en het onderhoud van kledij voor de bescherming tegen slecht weer, wind en kou

SUCAM

Het nieuwe technische document CEN/TR 17330  maakt deel uit van een reeks ‘SUCAM’-documenten (selection, use, care and maintenance) die door het technische comité TC 162 van de Europese normalisatie-instelling CEN worden gepubliceerd. Hoewel het algemene document CEN/TR 15321 al heel wat nuttige informatie aanlevert, was er een noodzaak aan een specifiek document voor tegen slecht weer, wind en kou beschermende kledij. 

CEN/TR 17330

Het nieuwe technische rapport is voornamelijk bestemd voor de gebruikers, de personen belast met de keuze en de verantwoordelijken voor de inkoop van beschermingskledij tegen hitte en vlammen. Het richt zich daarnaast ook naar de fabrikanten die het kunnen gebruiken tijdens hun contact met gebruikers van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het document verduidelijkt de verbanden tussen de diverse normen met betrekking tot beschermende kledij tegen slecht weer, wind en kou en verklaart ook de belangrijkste begrippen en concepten.Deze richtsnoeren zijn bestemd om de gebruikers en de personen belast met de selectie van de kleding te helpen bij de keuze van het type beschermende kledij tegen slecht weer, wind en kou dat zich het best leent voor de uit te voeren taak, en om een correct gebruik van deze kledingartikelen te waarborgen zodat ze over hun volledige gebruiksduur een maximale bescherming bieden. De gebruiksduur en de doeltreffendheid van beschermende kleding worden in grote mate bepaald door hun onderhoud.
 

Overzicht selectiegidsen

Volgende gidsen voor de selectie, het gebruik, de verzorging en het onderhoud van beschermingsmiddelen werden door het CEN gepubliceerd:

De integrale tekst van deze documenten is online beschikbaar op senTRAL.
 

Meer informatie online

Gepubliceerd op 12-03-2019

  131