Veiligheid

Nieuwe OiRA-tools voor podiumsector

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceerden op 13/06/2018 de risicoanalyse-instrumenten OiRA voor de podiumsector. OiRA podiumkunsten kwam tot stand door een intense samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector, de FOD WASO en Wolters Kluwer.

Er zijn twee verschillende tools voorhanden: één voor het productiegezelschap en één voor de podiumlocatie. De tools geven kleinere organisaties de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. Kleine bedrijven hebben doorgaans namelijk beperkte middelen voor risicoanalyses. Maar met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
 
In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

Algemene opbouw tools

De tool start met ‘organisatie van de preventie’. In dit inleidend deel worden de verschillende vereisten van welzijnswetgeving overlopen. Voorbeelden zijn de verschillende actoren, het omgaan met arbeidsongevallen, de regels met betrekking tot alcohol- en druggebruik, …

Daarna volgen meer specifieke modules, zoals de module ‘noodsituaties’. Deze module is uitgebreider bij de tool voor locaties dan bij de tool voor productiegezelschappen. De locaties moeten immers voorzien zijn van nooduitgangen, evacuatiewegen, alarmsystemen, veiligheids- en gezondheidssignalering, … 

Daarna komen de sectorspecifieke zaken aan bod, zoals: de podiumomgeving (verlichting, geluid,…), podiumgerelateerde werkzaamheden, de verschillende artiestengroepen, speciale effecten, rekwisieten, … Ook publiek, psychosociale aspecten, ergonomie en werken met gevaarlijke producten komen aan bod. 

Eigenheden tool voor productiegezelschappen 

In deze tool ligt de focus in het bijzonder op de verplichtingen van de werkgever van het productiegezelschap. Een aantal zaken komen uitsluitend in deze tool aan bod (en niet in de tool voor locaties), zoals bv. de module ‘op tournee’. 

Eigenheden tool voor locaties 

In deze tool wordt gekeken naar de verplichtingen van de uitbater van de locatie wanneer deze productiegezelschappen laat repeteren of optreden op zijn locatie. Vooral een goede communicatie met de productiegezelschappen is cruciaal. De uitbater moet weten welke risico’s de activiteiten van het productiegezelschap zullen introduceren en moet het productiegezelschap informeren over de risico’s eigen aan zijn inrichting. 
 
Ontdek de nieuwe tools hier

Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 14-06-2018

  310