Nieuwe opleiding Rode Kruis Vlaanderen: EHBP

Rode Kruis Vlaanderen start met de ontwikkeling van een nieuwe opleiding: eerste hulp bij psychische problemen, kortweg EHBP. Rode Kruis wil mensen niet langer alleen leren om elkaar fysiek te helpen, maar ook op psychologisch vlak. Het project krijgt steun van de Vlaamse overheid. Voor inhoudelijke expertise wordt een beroep gedaan op Zorgnet-Icuro en partnerorganisaties inzake preventie en geestelijke gezondheidszorg.


De EHBP-opleiding wil mensen leren hoe je best reageert als iemand in je omgeving het psychisch moeilijk heeft. Hoe kan je daarvoor alert zijn? Hoe ga je het gesprek aan? En hoe begeleid je iemand – indien nodig – naar professionele hulp?

Dit najaar worden de eerste proefopleidingen georganiseerd, in de loop van 2020 zal de EHBP-opleiding aan het reguliere opleidingenpakket worden toegevoegd.

Leerdoelstellingen

Op een interactieve manier leren deelnemers:
  • hoe je signalen kan herkennen dat iemand psychische problemen ondervindt
  • hoe je die persoon gericht kan ondersteunen en helpend kan reageren
  • hoe je hem kan helpen om professionele hulp te vinden als dit nodig lijkt
  • hoe je tijdens dit proces goed voor jezelf kan zorgen
De opleiding is uitdrukkelijk NIET gericht op:
  • het stellen van een diagnose i.v.m. psychologisch welzijn
  • het toepassen van psychotherapie
  • het aanpakken van eigen psychische problemen; het gaat echt om het herkennen van problemen bij een ander
Praktisch

Rode Kruis Vlaanderen geeft nog mee dat de proefopleidingen dit najaar bestaan uit 4 sessies van 3 uur (12 uur opleiding in het totaal); deze zijn al volledig volzet.
Bij de opleiding hoort een handboek dat 30 euro zal kosten.
Deelnemers krijgen na deelname een attest. Er is echter – in tegenstelling tot de lichamelijke eerstehulpopleidingen – geen examen of brevet verbonden aan de EHBP-opleiding.

Gepubliceerd op 11-09-2019

  117