Veiligheid

Nieuwe PBM-verordening: de EU-guidance is er!

Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht. Dit levert een eenduidig Europees beleidskader op voor toepassing en kwaliteitsborging van PBM.

De wetgeving bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie. Meer informatie over de relevante wetgeving is te vinden op de website van de EU.
 

Ondersteunende producten EU

De Europese Commissie werkt aan twee ondersteunende producten. Een PBM-guidance voor de praktische vertaling van de verordening naar de werksituatie van alle partijen in de arbeidsveiligheidsketen. En een Q&A-document met veelgestelde vragen. De Europese Commissie heeft nu de aangekondigde guidance gepubliceerd. Dit document is een toelichting op de overgang van de PBM Richtlijn 89/686/EEC naar de nieuwe PBM Verordening 2016/425. Daarmee kunnen veiligheidsprofessionals snel de inhoud van de verordening tot zich nemen. Zij moeten de beschermende middelen en hun gecertificeerde beschermingsniveau immers toetsen aan een doordachte risicoanalyse.
 

Wat verandert er ook alweer?

Welke veranderingen brengt de overgang van richtlijn naar verordening met zich mee? In het kort:

1. De lidstaten moeten een EU-verordening een-op-een implementeren, voor een uniforme toepassing van regels en normen in heel Europa.
2. Een verordening stelt strengere eisen aan de kwaliteitswaarborg van producten, in dit geval aan de veiligheidsprestaties van PBM.
3. Onder de nieuwe verordening is de certificering van PBM maximaal vijf jaar geldig, waar de bestaande richtlijn geen geldigheidslimiet kent.


Meer info op senTRAL: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) (thematische fiches)
- Nieuwe Europese Wetgeving over PBM gepubliceerd, maar nog niet van toepassing (in de praktijk)
- Verordening (EU) 2016/425 van 9 maart 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (wetgeving)
 

Gepubliceerd op 29-03-2017

  241