Nieuwe planning van ISO over veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen en ISO 45001

Na de publicatie van de norm ISO 45001 over veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen in 2018 heeft ISO niet stilgezeten. De normen en richtlijnen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers worden permanent bijgewerkt en doorontwikkeld. Veiligheid en gezondheid van werknemers, ook in ontwikkelingslanden, past perfect in de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
 

Op het vlak van veiligheid en gezondheid worden door ISO vele initiatieven genomen. Welke nieuwe initiatieven kan de preventieadviseur binnenkort verwachten?

Alle initiatieven op het gebied van veiligheid en gezondheid vallen in het Technical Comittee ISO/TC 283. Dit technisch comité van ISO werd opgericht in 2018, volgend op de publicatie van ISO 45001:2018 ‘Occupational health and safety management –requirements with guidance for use’. Terecht oordeelde dit technisch comité dat er bijkomende verduidelijking van de norm ISO 45001 nodig is. De ISO 45001 is een groot succes in de organisaties, maar bijkomende richtlijnen voor een goede toepassing is volgens het Technical Comittee nodig. 

Toekomstige normen en richtlijnen

Het is nuttig om deze vele initiatieven even toe te lichten voor de preventieadviseur: welke toekomstige normen en richtlijnen zullen op termijn worden ontwikkeld en opgeleverd, die de preventieadviseur kunnen helpen bij het uitvoeren van zijn veiligheids- en gezondheidsbeleid?

  • De ontwikkeling van ISO 45003 ‘OH&S management –psychological health and safety at work’. Psychologische risico’s zoals stress of burn-out zijn in onze moderne technologische maatschappij niet meer weg te denken. Hoe kan een preventieadviseur hier systematisch mee omgaan? Dat wordt uitgelegd in ISO 45003. Deze richtlijn ‘ISO 45001 over psychologische risico’s op het werk’ is op dit moment in de DIS-fase. Deze Draft-versie wordt in stemming gebracht op 3 november 2020. De publicatie van de eigenlijke ISO 45003 ‘OH&S management – psychological health and safety at work’ is gepland voor 2022.
  • De ISO 45002 ‘OH&S management -General guidelines on the implementation of ISO 45001’ is in Working Draft, versie 2. Deze versie zal op 2 september 2020 worden afgerond.
  • ISO 45004 ‘OH&S management–Performance Evaluation’ gaat over de veiligheids- en gezondheidsindicatoren. De werkgroep ‘WG4’ ontwikkelt deze norm, en een ‘NWIP’ (‘new work item proposal’) zal worden voorgesteld in november 2020. Hopelijk wordt in de stemming van het NWIP beslist om een DIS over veiligheids- en gezondheidsindicatoren op te stellen.
  • ISO PAS 45005 ‘OH&S management -Safe working during a pandemic’ gaat over het omgaan met een pandemie zoals COVID-19. Deze ‘PAS’ (‘Publicy Available Standard’) is momenteel in stemming (afsluiting op 11 september 2020).  Het is de bedoeling om deze PAS in functie van de COVID-19-pademie zo snel mogelijk te publiceren.  De PAS zal dan verder worden aangepast en, indien nodig, omgevormd tot een volwaardige ISO-norm. 

Auteur: Jan Dillen

Gepubliceerd op 28-08-2020

  104