Nieuwe wet moederschapsverlof kan postnataal verlof verlengen

 In 2020 is de regelgeving over het moederschapsverlof gewijzigd. Dit heeft ook impact op werknemers die op advies van de arbeidsarts tijdens hun zwangerschap verwijderd worden van de werkvloer. Onderstaand schema geeft een overzicht van de verplichte en facultatieve verlofperiodes.
 
 

Elke werknemer heeft recht op 15 weken moederschapsrust of moederschapsverlof. Voor een meerlingenzwangerschap is dat 17 tot 19 weken. De werknemer mag dit verlof naar eigen keuze spreiden vóór en na de bevalling, met wel enkele verplichte periodes.

 
(de tekst gaat verder onder het schema)
 

(V)BD = (Verwachte) bevallingsdatum

 
 
Prenataal verlof (= voor de bevalling)

De werknemer moet de week vóór de verwachte bevallingsdatum verplicht in moederschapsrust gaan. Maar die mag al moederschapsverlof opnemen vanaf 6 weken ervoor, of 8 weken bij een meerlingenzwangerschap.

Postnataal verlof (= na de bevalling)

De werknemer neemt verplicht 9 weken moederschapsverlof na de bevallingsdatum. Maar elke week prenataal verlof dat niet opgenomen was (behalve de verplichte rustweek), mag hier aan worden toegevoegd.

Nieuw is dat een schorsing van de arbeidsovereenkomst vanaf de zesde (of achtste) tot de tweede week vóór de bevalling niet meer meetelt als prenataal verlof. Hieronder valt de werkverwijdering door de arbeidsarts onder moederschapsbescherming, maar ook ziekteverlof, tijdelijke werkloosheid door overmacht, en economische werkloosheid voor bedienden.

Hierdoor kunnen ook deze werknemers tot 14 weken postnataal verlof opnemen, in plaats van 9 weken. Voor meerlingenzwangerschappen kan het postnataal verlof tot 16 weken na de bevalling opgenomen worden, en dit kan op medische indicatie nog met 2 weken verlengd worden; vroeger was dat dus respectievelijk 11 of 13 weken.

Via de wetswijziging van 2020 worden periodes van arbeidsongeschiktheid vanaf de zesde week tot en met de tweede week vóór de bevalling gelijkgesteld met periodes van arbeid voor de verlenging van het verlof. Met andere woorden: deze afwezigheden korten het recht op moederschapsrust niet langer in.


Auteur: Edelhart Kempeneers – medisch directeur Attentia

Gepubliceerd op 13-01-2021

  289