Veiligheid

NMBS: verboden te roken … en vast te stellen

Bij de spoorwegen geldt het rookverbod op het werk en in gesloten ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn. De NMBS heeft echter niet het recht overtredingen vast te stellen. Daar zou nu verandering in kunnen komen.

Hierover ondervraagd in de kamer bevestigt minister Jacqueline Galant deze vreemde situatie. Het beëdigde personeel van de NMBS kan alleen een overtreding vaststellen als de onwettige roker "de installaties bevuilt". Wanneer dat niet het geval is, kunnen alleen ambtenaren van de FOD Volksgezondheid ingrijpen.

De minister zal haar administratie en haar collega van Volksgezondheid vragen "de mogelijkheid te analyseren om het beëdigde personeel van NMBS toe te staan om deze inbreuken vast te stellen". Het lijkt immers absurd dat beëdigde ambtenaren die al ter plaatse zijn, dergelijke overtredingen niet kunnen vaststellen.

 

Antwoord van de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, van 11 december 2015, op de vraag nr. 745 van juffrouw Yoleen Van Camp van 23 september 2015, Kamer, QRVA 54.054 (bladzijde 285), 14 december 2015.

 

 

Gepubliceerd op 09-02-2016

  125