Noodnummers voor aangifte zware arbeidsongevallen buiten kantooruren

 De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD WASO installeert een wachtdienst binnen de afdeling van het Regionaal Toezicht voor zware arbeidsongevallen buiten de kantooruren. Dit noodnummer verbindt u met de inspecteur van wacht, bij wie het arbeidsongeval wordt aangegeven en die dan eventueel ter plaatse kan komen voor een onderzoek.
 

Het noodnummer kan alleen gebruikt worden:

  • buiten de kantooruren op werkdagen
  • op zaterdagen, zon- en feestdagen en op brugdagen
  • gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 
Bijkomend moet er sprake zijn van een ernstig arbeidsongeval:
  • een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de dood;
  • een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk en die voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage I.6-1 in de Codex (bv. val van hoogte), én aanleiding heeft gegeven tot blijvend letsel;
  • een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met het voorwerp dat bij het ongeval betrokken is en dat voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage I.6-2 van de Codex (bv. steigers, voertuigen, virussen), én aanleiding heeft gegeven tot blijvend letse

Uitzondering: deze nieuwe regeling is niet van toepassing op zeer ernstige arbeidsongevallen die zich voordoen op de sites van Seveso-ondernemingen. Hiervoor moet, zoals voorheen, de Directie van de preventie van zware ongevallen te worden verwittigd op het bestaande telefoonnummer 02.233.45.12.

Vanaf oktober

Deze actieve wachtdienst gaat van start op 1 oktober 2020.
Volgende noodnummers worden dan geactiveerd:

  • Nederlandstalig oproepnummer: 02.235.53.00
  • Franstalig oproepnummer: 02.235.55.44
 

Auteur: Michiel Sermeus

Gepubliceerd op 18-09-2020

  18