Veiligheid

Norm veiligheidsdouches onder de loep

Bij het werken met gevaarlijke producten zijn nood- en oogdouches onmisbaar om bij ongelukken snel en langdurig te kunnen spoelen.

De Europese norm, EN15154, beschrijft de productspecificaties en stelt eisen aan het sproeipatroon, het waterdebiet en de stabiliteit van de watertoevoer.


Norm

In een bijlage van de norm wordt advies gegeven over de watertemperatuur.  Zo moet de watertemperatuur boven de 15°C zijn om lang spoelen vol te houden en onderkoeling tegen te gaan, maar ook 37°C en hoger kan chemische processen versterken en schade toebrengen aan de ogen.

Een Europees onderzoek stelt dat een gewenste temperatuur voor veiligheidsdouches uitkomt op minimaal 15°C en maximaal 30°C. Die 30°C is dan weer vrij hoog, want vanaf 25°C kan zich legionella in de leidingen ontwikkelen.  De norm geeft een aanbeveling over de gewenste temperatuur:

• 20°C tot 25°C voor een oogdouche
  •  20°C tot 30°C voor een nooddouche


Echter omdat er geen sprake is van een temperatuurverplichting, komt er in de praktijk maar weinig van terecht.


EHBO

Oogletsel door chemicaliën is bijzonder pijnlijk en het spoelen van de ogen is geen pretje, hierdoor kan het voor een slachtoffer moeilijk zijn om de vereiste spoeltijd (15min) te halen. Net daarom is hulp van een EHBO’er gewenst.
Tegenwoordig rusten grotere bedrijven nood- en oogdouches met doorstroommelders. Zo gaat er een alarmmelding naar de meldkamer bij het lopen van water door de leiding en kan een opgeleide hulpverlener hulp verlenen.Norm alleen is niet genoeg voor oogdouche, Arbo Online, 23 februari 2015

Gepubliceerd op 04-03-2015

  117