Veiligheid

OHS waarschuwt voor valkuilen bij ontwikkeling van ongevallenbeleid

Verschillende bedrijven trachten de arbeidsongevallenteller op nul te krijgen. Maar als we niet de juiste methodes hanteren, kan dit leiden tot meer verwarring en problemen in plaats van een veiligere werkplek. De valkuil bestaat dat streven naar 0 arbeidsongevallen meer draait rond besparen en imago, dan om betekenisvolle wijzigingen. Shawn M. Galloway van OHS bespreekt valkuilen en tips om een effectief veiligheidsbeleid te ontwikkelen. 

“Streven naar 0 ongevallen is een mooi doel, maar het mag niet leiden tot het bewust niet melden van incidenten. Een ‘go for zero’ beleid is pas echt effectief als het uitgaat van de juiste acties.” Galloway (OHS) raadt aan om deze acties binnen het bedrijf zeer duidelijk te definiëren en te communiceren naar de medewerkers toe. 
 
“Stel eens de vraag aan enkele medewerkers binnen het bedrijf: Welke veiligheidserelateerde ideeën moeten we toepassen om tot nul ongevallen te komen? Wellicht krijg je minstens 15 verschillende antwoorden”, zo stelt Galloway.
Maar als iedereen anders denkt over hoe we dit doel moeten bereiken, hoe komen we dan tot consensus? Want uniformiteit in de gedachtegang vormt een basisvereiste om tot veilig gedrag op de werkvloer te komen. 
 
In feite is het bereiken van nul arbeidsongevallen geen primair doel, maar een gevolg van veilig gedrag en een sterke veiligheidscultuur. Om veilig gedrag bij medewerkers te generen, moeten ze de meerwaarde en het voordeel van inspanningen op het vlak van veiligheid inzien. 
 
Er bestaan een groot aantal tools, programma’s, trainingen en diensten om de veiligheidscultuur te versterken. Om te bepalen welke hulpmiddelen voor jouw bedrijf werken, moet je de volgende vragen beantwoorden:
  • Waar staat het bedrijf momenteel op de veiligheidscultuurladder? 
  • Wat wil je in de toekomst nog verbeteren op het vlak van arbeidsveiligheid?
  • In hoeverre is het management akkoord met deze doelstellingen en nemen ze hun verantwoordelijkheid om ze te realiseren? 
  • Hoe gaan we onze veiligheidsdoelstellingen formuleren en vertalen naar concrete acties?
  • Als we ons doel bereiken, wat is dan de belangrijkste meerwaarde die we bereiken voor onze medewerkers, klanten enz?
  • Wat doen we om veilig gedrag te stimuleren en onveilig gedrag te ontmoedigen? 
“Focus op de mensen door hen een veiligheidsbeleid toe te passen dat voor henzelf een meerwaarde biedt. Laat niet toe dat de focus ligt op slogans zonder strategie”, concludeert Galloway. 

Meer info op senTRAL:


 

Gepubliceerd op 11-01-2016

  249