Veiligheid

OiRA: online risicobeoordeling

Het Franse preventie-instituut INRS heeft drie interactieve risicobeoordelingstools online geplaatst voor wegtransport, catering en autowerkplaatsen. Binnen het Europese netwerk bestaan er reeds twee gelijkaardige Belgische tools, voor de hout- en de kapperssector.

Om kleine ondernemingen doorheen het volledige risicobeoordelingsproces te begeleiden, heeft het INRS sectorale webapplicaties ontwikkeld met behulp van de Europese software OiRA. Deze tools helpen de gebruiker met zijn beoordeling en reiken hem preventieoplossingen aan die aangepast zijn aan zijn beroep. Elke tool werd ontwikkeld in overleg met preventieorganismen en vakmensen uit de sector.
 
Momenteel zijn de volgende OiRA-tools voorhanden (Franstalig):
  • OiRA wegtransport bestemd voor ondernemingen die verpakte goederen over de weg vervoeren;
  • OiRA catering bestemd voor de traditionele restaurants;
  • OiRA garages bestemd voor de herstelateliers van autovoertuigen en vrachtwagens.
OiRA is een webapplicatie die met een Nederlandse software ontwikkeld werd door het Europese Agentschap voor Preventie EU-OSHA en sinds 2010 in heel Europa gebruikt wordt. Ze maakt het mogelijk om een online professionele risicobeoordeling te verrichten via een internetverbinding. Daarna kan men een volledig rapport van de beoordeling alsook een actieplan voor preventie afdrukken of downloaden.
 
Men heeft hiervoor geen specifieke installatie nodig. Ze is toegankelijk via een webbrowser, bij voorkeur Firefox, Google Chrome of Safari. De werkgever of de persoon die belast is met de preventie in de onderneming kan gewoon een sessie openen door een elektronisch adres en een paswoord in te geven. Het elektronische adres mag anoniem zijn. Het is niet nodig dat de onderneming of een persoon zich identificeert. Het paswoord wordt door de gebruiker zelf gecreëerd. Men kan de sessie openen zo vaak als men wil.
 
De software voorziet in een horizontale navigatie die verschillende etappes van het risico-beoordelingsproces doorloopt: voorbereiding, identificatie, raming, actieplan, rapport. De verticale navigatie verloopt via modules en informatie die eigen is aan elke tool en aangepast is aan de betrokken activiteitensector. De risicosituaties worden behandeld via vragen waarop de gebruiker antwoordt met “ja” of “nee”, waarbij een negatief antwoord steeds naar een te behandelen situatie verwijst.
 
Een Europees partnernetwerk publiceert de OiRA-tools in verschillende talen.
 
De Belgische partner, de FOD Werkgelegenheid, heeft reeds twee tools ontwikkeld voor de hout- en kapperssector. U kunt ze zowel in het Nederlands als in het Frans raadplegen.
 

Gepubliceerd op 11-08-2015

  371