Veiligheid

Om de drie dagen agressie op school

In Vlaanderen zijn 112 leerkrachten de voorbije twee jaar slachtoffer geworden van agressie of geweld door leerlingen, ouders of derden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Chris Janssens heeft opgevraagd bij onderwijsminister Hilde Crevits.

De 112 geregistreerde feiten ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) zijn zonder twijfel een onderschatting, zegt Chris Janssens. “Incidenten van agressie of geweld waarbij een arts niet meteen een duidelijk lichamelijk letsel vaststelt, zijn niet in deze cijfers opgenomen. Daarnaast is het helemaal niet ondenkbaar dat leerkrachten en scholen geen melding doen van incidenten om zichzelf niet in diskrediet te brengen.”
 
Bij 15 van de 65 incidenten uit 2014 stelde Agodi een eis tot terugvordering van de schade aan de agressor. Tot vandaag mocht het agentschap hiervoor 2.332,18 euro ontvangen. Hetzelfde gebeurde voor 14 van de 47 dossiers uit 2015. Daarvoor werd intussen 11.488,07 euro ontvangen.
 
Opmerkelijk is dat alle zaken in der minne geregeld wereld. Janssens roept minister Crevits dan ook op om de problematiek bespreekbaar te maken, gewelddadig gedrag tegen leerkrachten openlijk aan te klagen en gepaste maatregelen nemen.
 
Lees ook de praktijkteksten over agressie op senTRAL: 


 

Gepubliceerd op 25-03-2016

  423