Onderzoek arbeidsplaatsen, evacuatie-oefening en EHBO-bijscholing in coronatijden

De Codex Welzijn op het Werk legt de werkgevers of de interne dienst een aantal verplichtingen op. Zo moet men ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek verrichten van de arbeidsplaatsen en van de werkposten, jaarlijks een evacuatieoefening organiseren, en de hulpverleners jaarlijks een bijscholing laten bijwonen. Maar wat in tijden van corona?
 

We kregen enkele vragen over de tijdelijke aanpassingen door coronamaatregelen in de timing van deze verplichtingen. Wat kan of moet u uitstellen zolang de pandemie geen normale werking van de arbeidsorganisatie toelaat? En wat kan u alsnog organiseren met aangepaste voorzorgsmaatregelen?

1. Het onderzoek van de arbeidsplaatsen en werkposten

Artikel II.1-6 §1 verplicht de interne preventieadviseurs bij werkgevers van groep A, B en C om ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek te verrichten van de arbeidsplaatsen en van de werkposten. Hoe vaak de externe dienst betrokken moet worden, hangt echter af van de aanwezige risico's op de arbeidsplaatsen en werkposten.

Dit staat beschreven in artikel II.3-27 §2. Wanneer geen enkele werknemer onderworpen is aan een jaarlijks medisch toezicht, volstaat een bezoek aan de arbeidsplaatsen door de externe dienst om de drie jaar. Wanneer de werknemers een veiligheidspost waarnemen of blootstaan aan een fysieke of mentale belasting of aan psychosociale risico’s op het werk, is een bezoek aan de arbeidsplaatsen om de twee jaar voldoende. De interne preventieadviseur kan dan, in overleg met het Comité PBW, evalueren welke arbeidsplaatsen en werkposten effectief nog onderzocht moeten worden in de komende maanden.

Is een jaarlijks grondig onderzoek alsnog aangewezen? Dan kan de interne preventieadviseur in overleg met de arbeidsarts en het Comité PBW overeenkomen op welke wijze dit zo doelgericht en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden. Zo kan men zich baseren op een voorafgaande interne bevraging om de belangrijkste aandachtspunten in kaart te brengen, de rondleiding zelf kort en efficiënt houden met aandacht voor fysieke afstand en arbeidshygiënische maatregelen, en het aantal fysiek aanwezige deelnemers beperken.

2. De evacuatieoefening

Wettelijk is er (nog) geen uitstel van deze verplichting voorzien. En bovendien blijft er ook in tijden van corona er een brandrisico aanwezig, en dus ook een opleiding voor de werknemers opdat ze weten wat te doen bij zo’n voorval.

De "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan" die de FOD WASO in april 2020 online heeft geplaatst, geeft wel het advies om evacuatieoefeningen te beperken tot theorie en testen op afstand (p. 30 in versie 04/05).

De interne preventieadviseur kan in overleg met de arbeidsarts en het Comité PBW een inschatting maken van de actuele toestand in de onderneming, en een plan opstellen met eventueel aangepaste maatregelen. Zo kan men richtlijnen verspreiden onder de werknemers dat ze een mondmasker moeten aandoen bij het verlaten van het gebouw, en mogelijk is het nodig om een nieuwe verzamelplaats aan te duiden opdat hier onderling voldoende fysieke afstand gehouden kan worden. Het is dus ook een optie om dit jaar een volledig "theoretische" evacuatieoefening te houden.

3. De bijscholing EHBO

Artikel I.5-10 voorziet in een verplichte jaarlijkse bijscholing van de hulpverleners. Hiervan kan volgens artikel I.5-9 wel van afgeweken worden mits risicoanalyse, met dan een bijscholing om de twee jaar.

Ook zonder dergelijke risicoanalyse zijn afwijkingen toegelaten. Zo geeft de FOD WASO op haar FAQ pagina de mogelijkheid om de bijscholing van 2020 in 2021 te geven, met het advies om dan meteen een dubbele bijscholing te geven. Ook een theoretische bijscholing in 2020 via applicaties zoals Skype, Zoom, Teams… of aan de hand van een e-learning is toegelaten, gevolgd door een volledig praktische bijscholing in 2021. Hiernaast blijft de mogelijkheid om de bijscholing alsnog fysiek te laten plaatsvinden, dan wel overeenkomstig de aanbevelingen van de ERC-BRC, alsook het algemene schema waarnaar de generieke gids verwijst op pagina 23. 

 
We zullen nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. Ondertussen moet de werkgever maatregelen blijven treffen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Een structurele én pragmatische aanpak is hierbij aangewezen.
 
 

Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 05-10-2020

  936