Veiligheid

Online tool voor risicoanalyse in de houtsector gelanceerd

Begin november hebben de FOD WASO en EU-OSHA de OiRA Hout gelanceerd. Deze online tool geeft KMO’s de mogelijkheid om de risico’s inzake veiligheid en gezondheid in de houtsector te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden worden geconfronteerd.

Wat is OiRA?

OiRA staat voor “Online interactive Risk Assessment”. Het is een gratis softwareprogramma dat werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) om KMO’s de mogelijkheid te geven op een eenvoudige en kostenefficiënte manier risico’s inzake veiligheid en gezondheid te evalueren.

De gebruiksvriendelijke stap-voor-stap gids kan gebruikt worden om risico’s op de werkvloer te identificeren, te monitoren en te rapporteren. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve maatregels en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

Mogelijke risico’s in de houtsector

Tijdens de ontwikkelingsfase van de Belgische OiRA Hout werden de mogelijke risico’s in de houtsector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. Deze slaan bijvoorbeeld op blootstelling aan lawaai en (hout)stof en het gebruik van gevaarlijke producten.

Tools voor andere sectoren

In België wordt door het FOD WASO samen met de sector al druk gewerkt aan de ontwikkeling van een volgende tool, de OiRA tool Bouw. En ook met de horecasector werd reeds een princiepsakkoord gesloten om in de nabije een gelijkaardige tool voor de sector te ontwerpen.

Hier vindt u een overzicht van alle OiRA tools die tot nu toe in de verschillende sectoren in de EU werden gepubliceerd, waaronder de nieuwe tool over hout.

Alle nationale organisaties die geïnteresseerd zijn om meer te weten over OiRA, kunnen EU-OSHA contacteren via email: oira@osha.europa.eu.

Meer info:

- Risicoanalyse (Thematische fiche);
- Hoe zou het nog zijn met... OIRA? (Nieuws - 24/03/2014)

Gepubliceerd op 12-11-2014

  314