Veiligheid

Ontwikkeling van ISO 45001 gaat verder na positieve stemming

Een ruime meerderheid van de deelnemende nationale commissies, waaronder ook de Belgische, stemden positief over de DIS (Draft International Standard) van ISO 45001. De nieuwe internationale norm zal organisaties helpen om welzijnsrisico’s beter te beheersen.

Verdere stappen

In september zal het ISO-comité officieel aankondigen welke fases nog zullen volgen in het ontwikkelingsproces van ISO 45001. Vermoedelijk staat de publicatie van de norm al gepland voor november 2017. Maar als er een FDIS-document (Final Draft International Standard) nodig is, wordt de publicatie pas vanaf mei 2018 verwacht.

Beter risicobeheer

De ISO 45001 zal het voor organisaties en alle betrokken stakeholders uit alle sectoren vergemakkelijken om welzijnsrisico’s te beheren. De norm zal een helder kader bieden over:
  • het systematisch benaderen van welzijn op het werk en het voorkomen van arbeidsongevallen;
  • het terugdringen van kosten veroorzaakt door arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • het verhogen van de motivatie en het engagement van de medewerkers, wat bijgevolg tot een sterkere veiligheidscultuur kan leiden binnen de organisatie.
In geval van vragen over de nieuwe norm kan u terecht bij het NBN.

Meer info op senTRAL:
ISO 45001 Managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk - Eisen en richtlijnen voor gebruik 
Wat doen als OHSAS 18001- of VCA-gecertificeerde in afwachting van ISO 45001? (Nieuws, 16‑06‑2017)
Waarin verschilt ISO 45001 van OHSAS 18001 en VCA? (Nieuws, 05‑07‑2017)

Gepubliceerd op 17-08-2017

  256