Veiligheid

Oorzaken, verloop en gevolgen van collectieve pesterijen

De sociaal psycholoog Matthieu Poirot wijdde een artikel van zijn blog aan collectieve pesterijen, ook mobbing genoemd. Hij buigt zich over de oorzaken, het verloop en de gevolgen van mobbing.

Oorzaken van collectieve pesterijen
De auteur brengt vijf situaties in kaart die kunnen samenvallen en tot collectieve pesterijen kunnen leiden:
 • Het slachtoffer is werkelijk moeilijk, want vertoont perfectionistisch of rigide gedrag.
 • De groep lijdt chronisch onder te hoge werkdruk en reageert de stress af op het doelwit.
 • De groep heeft afwijkende werkgewoonten en het slachtoffer wil die niet toepassen.
 • De groep wordt geleid door een gevaarlijke persoonlijkheid die gebruik maakt van mobbing om zijn greep op de leden te handhaven.
 • Het slachtoffer behoort tot een minderheid (leeftijd, geslacht, godsdienst, etnische afkomst, afkomstig van een andere onderneming,…).
Verloop van collectieve pesterijen
Collectieve pesterijen verlopen volgens vier fasen:
 • Fase 1: De groep kiest de medewerker als doelwit en begint met kleine psychologische plagerijtjes (denigrerende bijnaam, smakeloze grappen over zijn geur of zijn kleding, geruchten, enz. …). Het afwijkend gedrag van de groep ten aanzien van het doelwit blijft verborgen.
 • Fase 2: Omdat er geen reactie komt van de onderneming gaat de groep steeds verder en zullen de psychologische plagerijen misschien materiële vorm aannemen (tekeningen, post-its). Vervolgens wordt de groep intimiderend en/of fysiek gewelddadig. Het afwijkend gedrag wordt zichtbaar.
 • Fase 3: De intimidatie verandert in geweld en de groep probeert de medewerker uit te sluiten door hem angst aan te jagen. De onhandige reacties van het doelwit worden systematisch gebruikt om hem te stigmatiseren en ervoor te zorgen dat hij als zondebok wordt gezien. Het afwijkend gedrag wordt opgeëist.
 • Fase 4: Het doelwit wordt uit de onderneming gesloten. Hij neemt ontslag, wordt ontslagen of lijdt aan psychosociale stoornissen waardoor hij langdurig afwezig is wegens een psychiatrische aandoening. In extreme gevallen kan deze situatie tot een zelfdodingscrisis leiden.

Gevolgen van collectieve pesterijen
Mobbing brengt een trauma te weeg. De betrokken medewerkers ontwikkelen symptomen van psychisch trauma:
 • Ze herinneren zich het trauma vaak.
 • Ze hebben nachtmerries waarin ze obsessief terugdenken aan de gebeurtenis.
 • Ze vertonen vermijdingsgedrag (ze vermijden de plaats van het gebeuren, zelfs hetzelfde werk, om de situatie niet te herbeleven).
 • Schuldgevoel en angst zijn overheersende emoties.
 • Ze bevinden zich in een toestand van hyperwaakzaamheid die veel weg kan hebben van wantrouwen.
Meer informatie over pesterijen vindt u op senTRAL:


 

Gepubliceerd op 17-11-2014

  264