Veiligheid

Opnieuw recordjaar voor Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad heeft 2014 afgesloten met een record van 107.238 bladzijden. Dat zijn er 3.066 meer dan vorig jaar, of 429 per werkdag. Het record is vooral te danken aan het einde van de legislatuur en de verkiezingen in alle parlementen, zowel federaal als regionaal.

Van de meer dan 107.000 bladzijden zijn er ongeveer 80.000 besteed aan de algemeen geldende regelgeving, op een totaal van 7.250 wetgevende akten. Dat zijn er bijna 900 meer dan in 2013, wat alweer een record is. De overige pagina’s gingen naar beslissingen en berichten over benoemingen, faillissementen, enz.

De grootste slokop is de federale overheid, die 60% van de gepubliceerde akten en 38% van de gepubliceerde bladzijden voor haar rekening nam. De Vlaamse overheid volgt met respectievelijk 13% en 28%, het Waals gewest met 8% en 14%.

Van het totaal aantal akten waren er ongeveer een derde Koninklijke Besluiten (2.400). De besluiten van de Vlaamse Regering overtroffen wel de Koninklijke Besluiten in aantal pagina’s. De belangrijkste reden daarvoor zijn de besluiten met betrekking tot het onderwijzend personeel, die traditioneel veel ruimte in beslag nemen. De 9 langste akten sinds 2004 behandelen allemaal besluiten van de Vlaamse Regering in verband met het statuut van het onderwijzend personeel.

Tenslotte valt nog op dat de administratieve instanties meer akten, maar minder bladzijden leverden dan de wetgevende machten. Twee derde van de gepubliceerde akten kwam van de uitvoerende machten, net als twee derde van het aantal bladzijden. De vertalingen naar het Duits leverden maar iets meer dan 2.000 extra pagina’s op.

Een voorzichtige voorspelling voor 2015 en de volgende jaren leert dat het aantal wetswijzigingen en het aantal bladzijden wellicht nog verder zal toenemen. Het merendeel van de wetswijzigingen en nieuwe regelgeving ter implementatie van de Zesde Staatshervorming komt er namelijk nog aan. Hoe meer bevoegdheden overigens geregionaliseerd worden, hoe meer de totale omvang van de wetgeving stijgt: 3 naast elkaar bestaande gewestelijke of gemeenschaps-regelingen vervangen dan geleidelijk aan de oude federale regelingen.

De toename van het aantal akten en bladzijden betekent dat professionals die met wetgeving te maken hebben, steeds meer werk hebben om bij te blijven. Wolters Kluwer doet er alles aan om de veranderingen zo snel mogelijk mee op te nemen in het aanbod van informatieoplossingen, software en training.  

Gepubliceerd op 14-01-2015

  122