Veiligheid

Oprichting Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Op 1 januari 2017 zullen het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) fuseren tot Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Er zal één agentschap worden opgericht dat Fedris zal heten (het Federaal agentschap voor beroepsrisico's). Deze vereniging heeft als doelstelling om de stappen die de burger moet ondernemen te vergemakkelijken.
Fedris zal alle opdrachten van het FBZ en het FAO op zich nemen. Aangezien er nog slechts één openbare instelling zal zijn, zal het voor de burger eenvoudiger worden om stappen te ondernemen voor alles wat beroepsrisico’s betreft.

Fedris houdt zich onder meer bezig met:
  • het schadeloosstellen van de slachtoffers van beroepsziekten en, in bepaalde gevallen, de slachtoffers van een arbeidsongeval
  • het aannemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen
  • het controleren met als doel te garanderen dat de verzekeringsmaatschappijen en de werkgevers hun verplichtingen inzake arbeidsongevallen nakomen
Zo'n 53.000 burgers ontvangen momenteel een uitkering wegens permanente arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een beroepsziekte. De meest voorkomende in België zijn peesziekten en het carpaletunnelsyndroom.
 
Elk jaar tellen we zo'n 140.000 arbeidsongevallen in de Belgische privésector, tegenover bijna 50.000 per jaar in de overheidssector.

Hoe kan ik Fedris contacteren vanaf 1 januari 2017?
  • adres van de hoofdzetel: Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel
  • website www.fedris.be, online vanaf 1 januari 2017
  • e-mailadressen volgens het model voornaam.naam@fedris.be (link stuurt een e-mail)
  • algemeen telefoonnummer: 02 226 64 00


Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 14-12-2016

  219