Veiligheid

Opvallend veel klachten over rijgedrag postbodes

De ombudsdienst voor de postsector trekt aan de alarmbel over het rijgedrag van de postbodes. Links rijden, snelheidsovertredingen en rijden op voet- en fietspaden zijn de meest voorkomende klachten. De ombudsdienst voor de postsector kreeg vorig jaar meer dan 15000 klachten, opvallend veel over het rijgedrag van de postbodes. Dat staat deze week in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.

De ombudsdienst maakt van het rijgedrag van de postbodes in zijn jaarverslag 2014 één van de aandachtspunten. "Waar dit aanvankelijk vooral ging over uitreikers van kranten, merken we dat er ook steeds meer klachten over overtredingen bij de uitreiking van pakjes en brieven zijn en dat ze driester worden", luidt het.

"De afgelopen jaren is bij de organisatie van de uitreiking ingezet op efficiëntie. Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid", waarschuwt de ombudsdienst, die ook klachten over beschadigingen kreeg. "Het gaat concreet om schadegevallen aan brievenbussen, gevels, opritten, voertuigen, grasbermen en voortuinen die veroorzaakt worden door de auto of (brom)fiets van de postbode."

"De tijd dat een postbode rustig zijn ronde kon afwerken, is al lang voorbij. Er is minder tijd en meer werk. En dus wordt er al eens een overtreding begaan om de verloren tijd in te halen" aldus woordvoerster Truus Lostrie. De vakbonden bij Bpost erkennen het probleem, maar de postbodes staan onder zware druk omdat ze behalve de gewone post ook meer en meer pakjes moeten afleveren. "Maar postbodes moeten hun werk doen volgens de regels", zegt Jean-Pierre Neyns, algemeen secretaris bij ACOD Post. Postbodes die een overtreding begaan, worden door Bpost terechtgewezen en opgevolgd.

Bpost was niet meteen bereikbaar voor commentaar, maar in het jaarverslag staat dat het bedrijf de ombudsdienst ervan verzekerd heeft zich bewust te zijn van de problematiek. "Er werd daarom een project opgestart dat niet alleen alles in kaart brengt, maar dat ook actief de mensen op het terrein meer bewust wil maken en responsabiliseren."

 

Gepubliceerd op 22-07-2015

  245