Veiligheid

Opvallende helm voor commandant hulpverleningszone

De commandanten van de hulpverleningszones krijgen hun eigen unieke helm. Een witte, fosfor- of fluogele helm met een cirkelvormige vermiljoenrode band in één of meer delen aan de achterkant van de helm, in het midden van de helmschaal. De band is 50 tot 60 mm breed aan de zijkanten en 30 tot 40 mm breed in het midden. Opvallend breder dan de banden op de helmen van hun collega’s. De zonecommandant moet op die manier snel herkenbaar zijn.
De zonecommandant draagt dit type helm tijdens de volledige duur van zijn aanstelling en ongeacht zijn graad. Maar er komt niet alleen een nieuw type helm, de zonecommandant krijgt ook een uniek insigne op zijn linkerschouder: een rond kenteken van 8cm diameter met 2 grijze bijlen en een gouden kroon op een rode achtergrond met goudkleurige band. Al zijn de zonecommandanten op dit moment nog niet verplicht om het insigne te dragen. Binnenkort komt er immers een globale update van de kledijvoorschriften voor de leden van de hulpverleningszones.
Het ronde insigne vervangt de gelijkzijdige driehoek waarop een met gouden draad geborduurde kroon voor de officier-dienstchef staat dat werd gedragen door de officieren-dienstchefs van de gemeentelijke brandweerdiensten en de brandweerdiensten van de agglomeraties en de federaties van gemeenten. Dat kenteken blijft trouwens van toepassing voor officieren-dienstchefs van de brandweerdiensten wiens zone nog niet operationeel is.
De kolonels van die nog bestaande brandweerdiensten krijgen trouwens ook, tijdelijk, een nieuwe helm. Om hen duidelijk te kunnen onderscheiden van de zonecommandanten. De kolonel draagt, tot de inwerkingtredingen van de zone waarvan zijn brandweerdienst deel uit maakt, een witte, fosfor of fluogele helm met 2 cirkelvormige vermiljoenrode banden. Eentje van 20mm breed en een tweede van 10 mm breed erboven. Ook hun insigne verschilt van dat van de zonecommandant. Het bestaat uit 3 sterren met 6 punten en een kardinaalshoed. Tot slot is ook de pet voor de graad van kolonel uitgerust met uniek borduursel.
De omzendbrief van 28 mei 2015 treedt in werking op 1 juli 2015. Maar de hulpverleningszones krijgen een jaar de tijd om zich naar de nieuwe regels te schikken.

Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2015 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen en tot invoering van nieuwe insignes ingevolge de hervorming van de civiele veiligheid, BS 3 juni 2015.

Ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen, BS 31 oktober 2007.

Gepubliceerd op 08-06-2015

  266