Veiligheid

Over de ongekende risico's van nanomaterialen

Engineeringnet.be waarschuwt voor de veiligheidsrisico's verbonden aan nanomaterialen. De wetenschappelijke kennis over nanomaterialen hinkt achterop op de bedrijfspraktijk.

Ondanks het feit dat de eerste wetenschappelijke onderzoeksresultaten aantonen dat veel nanomaterialen toxisch zijn voor levende organismen, worden ze toch met ongeziene snelheid in allerlei applicaties gebruikt.

Koolstofnanobuisjes hebben dezelfde analoge structuur als asbest, en er zijn indicaties dat zij vele jaren na blootstelling (bv. inademen) dezelfde gezondheidsproblemen zullen veroorzaken, meer specifiek long- en buikvlieskanker.

Zonder richtlijnen en wetgeving die beschrijven hoe deze materialen moeten behandeld worden tijdens productie, verwerking, toepassing en afvalverwerking, zullen verwerkers en gebruikers op korte of lange termijn mogelijks ernstige gezondheidsschade ondervinden.

Er is dus dringend meer onderzoek vereist om per type nanomateriaal de schadelijke gezondheids- en milieu-effecten te bepalen, te meer omdat men niet zomaar de toxiciteit kan bepalen op basis van de eigenschappen die hetzelfde corresponderende materiaal in niet-nanovorm bezit.

Gepubliceerd op 17-04-2015

  115