Veiligheid

Overgang van ‘arm’ naar ‘rijk’ aardgas: aanpassingen aan uw installatie?

Door de geleidelijke uitputting van het Groningse aardgasveld heeft de Nederlandse regering beslist om de uitvoer van arm gas volledig af te bouwen. België moet zich dus voorbereiden op een omschakeling van het Nederlandse arm aardgas naar rijk aardgas afkomstig uit andere bronnen. De overstap vergt een aantal aanpassingen aan een deel van het Belgische distributienet en mogelijk aan uw installatie.
‘Arm’ aardgas versus ‘rijk’ aardgas
Vermits aardgas een natuurproduct is, bestaan er verschillende soorten aardgas. De samenstelling ervan verschilt in de tijd en naargelang de geologische lagen in de ondergrond van de plaats van oorsprong.

Naargelang de energetische waarde of de hoeveelheid energie die aardgas bevat, kunnen we twee soorten onderscheiden:
  • Arm aardgas of laagcalorisch aardgas (L-type): Het laagcalorisch aardgas dat in België wordt gebruikt, is afkomstig uit Slochteren in Groningen (vandaar ook de naam 'Slochteren-gas'). Het L-net bestrijkt een gedeelte van de regio's Antwerpen en Brabant, evenals een gedeelte van Limburg en Henegouwen.
  • Rijk aardgas of hoogcalorisch aardgas (H-type): Het hoogcalorisch aardgas dat in België wordt gebruikt, is afkomstig uit de LNG-producerende landen en uit velden in de Noordzee en Rusland. Het H-net bestrijkt de provincies West- en Oost-Vlaanderen, het grootste gedeelte van de provincies Henegouwen, Namen en Luik, en een groot deel van Limburg.
Arm en rijk aardgas zijn de twee types aardgas die verdeeld worden in België, weliswaar over aparte netten. Beide gassoorten bestaan voornamelijk uit methaan, maar arm gas is verdund met 10 tot 15 % stikstof, een neutraal en onbrandbaar gas.
Wat hen onderscheidt, is hun calorische waarde, d.w.z. een verschillende hoeveelheid energie. Anders gezegd: bij de verbranding van 1 m³ arm gas komt er minder energie vrij dan bij de verbranding van 1 m³ rijk gas, d.w.z. om een zelfde hoeveelheid water te verwarmen, zal er meer arm gas nodig zijn dan rijk gas (zie tabel).

Tabel: ‘Arm’ versus ‘rijk’ aardgas

Aanpassingen aan de installaties
Door de geleidelijke uitputting van het Groningse aardgasveld heeft de Nederlandse regering beslist om de uitvoer van L-gas volledig af te bouwen. Voor België en Frankrijk gebeurt dat tussen 2024 en 2030 en voor Duitsland tussen 2020 en 2030.
De overschakeling zal geleidelijk gebeuren van 2019 tot 2030. Zo krijgen alle betrokken partijen voldoende tijd om de nodige aanpassingen uit te voeren. Tot 2030 krijgen bepaalde delen van Vlaanderen en Brussel nog steeds ‘arm’ gas uit Nederland.

Chemisch gezien zijn rijk en arm gas hetzelfde, maar technisch kun je rijk en arm gas niet mengen:
  • de gebruiksdruk voor rijk gas is verschillend voor arm gas. Het verdelen van rijk gas onder dezelfde druk als arm gas kan de werking van bepaalde apparaten verstoren (verwarmingsketels, convectoren, branders...);
  • veel van de gebruikte apparaten zijn afgesteld voor een bepaald type gas;
  • rijk gas mengen met stikstof blijkt na onderzoek niet rendabel en is niet interessant op lange termijn.
De overstap vergt een aantal aanpassingen aan een deel van het Belgische distributienet.

Niet alle toestellen zijn compatibel met beide gassoorten.
Om veiligheidsredenen (CO-gevaar, brandgevaar …) moeten alle gastoestellen binnen het omschakelingsgebied gecontroleerd worden.
In enkele gevallen zal bv. de verwarmingsketel moeten worden afgesteld. Dat zal gebeuren tijdens het verplichte periodieke onderhoud van de cv-ketel en de waterverwarmer (boiler).
Voor oude apparaten zijn de vereiste aanpassingen niet altijd mogelijk. Deze apparaten zullen dus vervangen moeten worden.
Controle van de installatie
De controle kan gebeuren door een erkende technicus gasvormige brandstof. Die hebben geen specifieke erkenning in het kader van de omschakeling van arm naar rijk gas, maar ze kunnen wel controleren of het toestel nog geschikt is en eventuele bijstellingen doen. In het kader van de omschakeling zijn zij ‘bevoegd’ technicus.

Toestellen die werken op propaangas of butaangas uit gasflessen moeten niet worden gecontroleerd.


Lees ook op senTRAL:
Veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijk vervoer via pijpleidingen gecodificeerd

Bronnen:
www.lne.be/gasverandert
www.energids.be
www.fluxys.com, 'Over aardgas'

 

Gepubliceerd op 14-11-2017

  331