Overheid publiceert e-learning over burn-out

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft onlangs een e-learning module over burn-out op zijn website gezet. Dat biedt een toegankelijke manier om meer te weten te komen over een beroepsziekte in volle opmars.
 

Deze e-learning is gebaseerd op een wetenschappelijk advies over burn-out dat in 2017 werd gepubliceerd door de Belgische Hoge Gezondheidsraad. Dit advies stelt een definitie van burn-out voor en doet aanbevelingen voor diagnose en behandeling.

De zes modules zijn in de eerste plaats bedoeld voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, die volgens de FOD niet voldoende in staat zijn om de aandoening te identificeren en te behandelen.

Maar de e-learning is ook nuttig voor werknemers en werkgevers die met burn-out in contact komen.

De opleiding bestaat uit deze modules in videoformaat:
  1. Definitie van burn-out
  2. Opsporing van burn-out
  3. Begeleiding
  4. Zorgverleners
  5. Therapeutische interventies
  6. Preventie

Er is ook een quiz, die peilt naar wat de deelnemer geleerd heeft en meteen de belangrijkste zaken recapituleert.

De e-learning kan worden geraadpleegd op de website van de FOD.

Meer op senTRAL:

Gepubliceerd op 20-02-2020

  57