Veiligheid

PBM’s in de toekomst: aantal verminderen en comfort verhogen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bestaan al lang en door de tijd heen zijn ze sterk geëvolueerd. Die evolutie is nog steeds aan de gang. Fabrikant 3M werpt daarom via een studie een blik op het gebruik van PBM’s in de toekomst.
Studie
3M focust in haar rapport (‘Safety outlook and trends report’) op twee soorten PBM’s: gehoorbescherming en ademhalingsbescherming. Volgens cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie staan aandoeningen van de luchtwegen en van het gehoor immers al jarenlang in de top-6 van meest voorkomende beroepsziekten wereldwijd.

De auteurs van het rapport detecteren vijf trends:
  1. meer aandacht voor het gecombineerd gebruik van PBM’s;
  2. het gebruik van PBM-automaten;
  3. meer aandacht voor comfort;
  4. meer aandacht voor sectorspecifieke eisen en duurzaamheid; en
  5. alternatieven voor PBM's.
PBM’s combineren
Verschillende PBM-normen bevatten eisen voor het ontwerp en voorwaarden waar de PBM’s aan moeten voldoen. Het probleem is dat er niet altijd duidelijkheid bestaat over het gecombineerd gebruik van verschillende PBM’s, zoals bijvoorbeeld een veiligheidsbril in combinatie met ademhalingsbescherming.

Volgens de auteurs van het rapport zullen in de toekomst de PBM’s steeds vaker zo ontworpen worden, dat ze makkelijk gebruikt kunnen worden samen met andere PBM’s.

In afwachting van nieuwe ontwerpen, kunnen werkgevers bij de aankoop van PBM’s nu al stilstaan bij de mate waarin combinaties nodig en mogelijk zijn binnen de activiteiten van de organisatie.
 
PBM-automaten

Werkgevers ondervinden vaak moeilijkheden bij het behouden van een overzicht van welke werknemers welk soort PBM’s gebruiken en van de voorraad (bv. bij wegwerpoordopjes).

De auteurs van het rapport stellen daarom het gebruik van PBM-automaten voor om PBM’s op de werkvloer te verdelen. Werknemers kunnen dan via een persoonlijke badge bij het begin van de werkdag de geschikte PBM’s uit de automaat halen. De preventieadviseur krijgt via de automaten een duidelijk beeld van de gebruikers en de gebruikte PBM’s. Elke afdeling kan dan een aangepaste automaat plaatsen met PBM’s die voldoen aan de noden van elke afdeling.

Ook kan het stockbeheer volledig automatisch verlopen, zodat de leverancier automatisch tijdig de stock kan aanvullen.
Comfort verhogen
In veel gevallen dragen werknemers hun PBM’S niet of gebruiken ze die verkeerd omdat de PBM’s oncomfortabel of hinderlijk zijn. Vaak klagen werknemers ook over een gebrek aan comfort wanneer ze verschillende PBM’s over elkaar moeten dragen (zie punt 1).
Het gebruikerscomfort van PBM’s verbeteren kan leiden tot een verhoogd gebruik. Enkele voorbeelden:
  • Lichte, ademende PBM's waarin de gebruikers makkelijk kunnen ademen (bv. mondmaskers) en die ook in warme omgevingen comfortabel aanvoelen.
  • Oorpluggen of otoplastieken die geen irritatie of pijn veroorzaken. Ook wanneer werknemers ze voor langere tijd dragen.
Niet alleen het draagcomfort, maar ook de pasvorm zal volgens de auteurs steeds toenemen in belang en zullen er meer en betere mogelijkheden komen om de PBM’s goed te laten aansluiten op het lichaam van de drager.
 
Sectorspecifieke en duurzame PBM’s
Verder verwachten de auteurs dat er meer ‘industriespecifieke PBM’s’ zullen ontworpen worden. Daarbij zullen bepaalde soorten PBM’s lichte aanpassingen ondergegaan om te voldoen aan de specifieke eisen van de sector waarvoor ze bestemd zijn.

Ook duurzaamheid wint aan belang in de bedrijfswereld, ook in het aankoopbeleid. Momenteel worden nog veel fossiele grondstoffen gebruikt voor de vervaardiging van PBM’s (polyester, polyamide, polyethyleen en andere polymeren). De auteurs verwachten een toename in het ontwerp en gebruik van  biopolymeren en natuurlijke vezels, zoals hennep en linnen.
Zero-PBM's
Naar analogie met de 'zero-accidents visie', is ook de 'zero-PBM's' visie in opmars.

PBM’s worden namelijk te vaak ingezet als een gemakkelijkheidsoplossing, zonder dat er nagedacht wordt over alternatieve preventiemethoden die het preventiebeleid efficiënter kunnen maken dan het gebruik van PBM’s.

Een grondig denkproces over het preventiebeleid en vanaf de aankoopfase van machines en installaties waarbij de preventiehiërarchie nauwgezet wordt nageleefd, kan het gebruik PBM’s onnodig maken. Niet toevallig vormen PBM's pas de allerlaatste stap binnen de preventiehiërarchie.

Door werknemers te overladen met PBM’s verschuift men bovendien de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van de werkgever naar de werknemer.

Besluit: Bij het opmaken van een efficiënt preventiebeleid, wordt er nagedacht over alternatieve preventiemethoden die PBM's kunnen vervangen.  

 

Gepubliceerd op 07-11-2014

  332