Veiligheid

Perfectionisten zijn risicogroep voor stress op het werk

Ondernemingen streven naar continue verbetering van de bestaande werkprocessen. De nadruk leggen op het verbeteren van wat (nog) niet goed gaat, kan stress veroorzaken bij de werknemers die deze doelstellingen moeten waarmaken. Werkgevers zien er best op toe dat de productiviteit en de werkdruk hier niet onder gaan lijden.

Tijd versus perfectie

Veel werknemers kijken in hun dagdagelijkse werk naar wat er nog niet zo goed gaat en proberen om dit te verbeteren. Nochtans is dit niet altijd de beste doelstelling of werkwijze. Het hangt er van af welk resultaat de organisatie wil bereiken. Veel werkgevers zijn geneigd om perfectionisme als iets positiefs te beoordelen, maar werk perfect uitvoeren kost veel tijd. De werknemer spendeert dan veel energie aan het foutloos uitvoeren van een taak, ook als die taak eigenlijk weinig bijdraagt aan het (bedrijfs)resultaat.

Perfectionist ervaart hogere werkdruk

Zo’n perfectionistische werknemers lopen meer risico op een confrontatie met een verhoogde werkdruk. Perfect werk afleveren kost immers meer tijd, terwijl de stapel werk gelijk blijft.
 
Daarom zien werkgevers er best op toe dat de werknemers zich niet verliezen in minder belangrijke details. Een stijging van korte afwezigheden, afnemende prestaties en minder werkplezier kunnen signalen zijn van te hoge werkdruk. U kunt bijdragen aan een lagere werkdruk door te controleren of werknemers alles hebben wat ze nodig hebben om hun werk te doen. Hiervoor moeten de arbeidsvoorwaarden en de taakomschrijving duidelijk zijn en moet de werknemer over voldoende arbeidsmiddelen beschikken.
Dit kan je aftoetsen aan de hand van deze drie vragen:
  • Weet de werknemer waar hij aan toe is?
  • Weet de werknemer wat er van hem verwacht wordt?
  • Heeft de werknemer de nodige voorzieningen?
 
Meer info op senTRAL:

Gepubliceerd op 16-02-2015

  133