Veiligheid

Pijn en leerproces: wat is de impact op de revalidatie?

Remt pijn het leervermogen? Als dat het geval is, vallen gevolgen voor arbeidsrevalidatieschema’s niet uit te sluiten. Canadese onderzoekers buigen zich over de vraag.

In een eerste studie kregen gezonde proefpersonen een gerobotiseerde prothese die hun natuurlijke enkelbewegingen licht tegenwerkte. Daarmee moesten ze leren lopen. De onderzoekers wilden evalueren in welke mate de proefpersonen er ondanks de gehinderde bewegingen toch in slaagden om normaal te lopen. Bij de helft van de deelnemers werd de enkel ingesmeerd met een crème van capsaïcine, het actieve bestanddeel van rode peper. Die wekte tijdens de duur van het experiment een matige pijn op.
 
Beide groepen slaagden voor de proef. De voor de hand liggende conclusie zou zijn dat pijn het leerproces niet beïnvloedt. Maar volgens onderzoeker Jason Bouffard bleken de deelnemers die van de capsaïcine gespaard bleven “bij diezelfde oefening de volgende dag een stuk beter te presteren”. Wat ze daags voordien hadden aangeleerd, hadden ze daadwerkelijk geassimileerd. “Deelnemers die pijn hadden waargenomen, moesten helemaal weer van nul beginnen. Ze hadden het motorische leerproces niet onthouden.”
 
Er lopen nog andere studies “om na te gaan of de waarnemingen in een proefomgeving kunnen worden uitgebreid tot een toestand van klinische pijn”. Pijn beïnvloedt de activiteiten van verschillende structuren van het centrale zenuwstelsel die bij het motorisch leerproces betrokken zijn: denk maar aan de motorische cortex en het ruggenmerg. Wanneer pijn op die structuren inwerkt, zou “het zenuwstelsel” eerder aangeleerde technieken of vaardigheden minder goed registreren. Omdat de meeste deelnemers aan revalidatieprogramma’s problemen met motorische controle ervaren en pijn hebben, wilde het onderzoeksteam graag bepalen in welke omstandigheden pijn hun vermogen om nieuwe dingen aan te leren - bijvoorbeeld lasten anders dragen - precies wijzigt. “Ik denk dat inzichten in de interacties tussen pijn en het motorisch leerproces kunnen leiden tot een aanpassing van onze interventies om chroniciteit te voorkomen” aldus Jason Bouffard.
 

Gepubliceerd op 09-03-2016

  197