Veiligheid

Play it Safe app maakt werknemers wegwijs in preventie

Opleidingen rond preventie en veiligheid zijn broodnodig om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Play it Safe is een nieuw leerplatform dat op een leuke manier werknemers informeert over de essentiële veiligheids- en preventieregels.

Play it Safe is een creatie van Greygin. Brecht Kets licht het principe van het leerplatform toe: “Met Greygin ontwikkelen we een reeks van games voor (brand)veiligheidsopleidingen bestemd voor ziekenhuizen, bedrijven en scholen. De insteek is een combinatie van games en onderwijs, eigenlijk geven wij les met onze computergames. Het spel is eenvoudig: deelnemers gaan op verkenning uit, en door te puzzelen en punten te verdienen ontdekken ze telkens nieuwe oplossingen”.
 
Werkgevers kunnen Play It Safe inzetten voor werknemers met uiteenlopende functies. In ziekenhuizen kunnen alle mogelijke beroepsprofielen de games spelen: dokters, verplegers, stagiaires, vrijwilligers, schoonmaak- en keukenpersoneel enzovoort. 
 
Tijdens de trainingen komen zes domeinen aan bod: 
  • brand, 
  • EHBO, 
  • ergonomie, 
  • hygiëne, 
  • algemene veiligheid en 
  • psychosociale risico’s. 

Meer info op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 02-01-2018

  367