Veiligheid

Positief effect van de welzijnswet in de bouwsector

Een onderzoek van Mensura heeft aangetoond dat er een positieve evolutie is in de toepassing van de welzijnswetgeving in de bouwsector. Maar de welzijnswetgeving is nog altijd niet overal voldoende gekend en wordt niet overal multidisciplinair toegepast. De wisselende arbeidsomgeving op de werven en het feit dat er meerdere actoren samen aan het werk zijn, vormen een specifieke moeilijkheid voor de bouwsector. 
 
Een aantal vaststellingen:
 
 • 82,2% van de vindt dat er de laatste 10 jaar veel veranderd is op het vlak van welzijn op het werk;
 • 78% van de ondernemingen met een VCA certificaat kent de welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk;
 • 81% van alle onderzochte bedrijven heeft al gehoord van een DRBS (Dynamisch RisicoBeheersingSysteem);
 • 88% kent het begrip en de toepassing van de risicoanalyse;
 • 70% van de werkgevers, ook deze met een VCA certificaat, voeren risicoanalyses uit en stellen een veiligheids- en gezondheidsplan op;
 • 50% onderzoekt arbeidsongevallen en neemt preventiemaatregelen;
 • 41,5% onderzoekt zowel de ernstige als de niet ernstige arbeidsongevallen;
 • 86,8% ondervindt dat preventiemaatregelen een positief effect hebben op een verdere vermindering van het aantal arbeidsongevallen en een verbetering van het welzijn;
 • 31% wil proactief investeren in preventiemaatregelen;
 • Ten slotte vindt 40% van de ondernemingen dat welzijn geld kost, en weet slechts 10,5% van de ondernemingen niet hoe preventiemaatregelen te nemen.
 
Een aantal adviezen:
 
 • zorg voor voldoende gerichte informatie en ondersteuning;
 • bepaal de grenzen tussen veilig gedrag en risicovol gedrag;
 • spoor werknemers aan om proactief veilig te werken;
 • implementeer preventiemaatregelen. Blijf niet enkel gericht op de wetgeving.
 
 
Onthoud dat veiligheid geen concurrent is, maar een bondgenoot!

Gepubliceerd op 11-05-2015

  300