Veiligheid

Proactieve controles van de arbeidsinspectie in 2018

Traditioneel zijn de opdrachten van de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) uitgesplitst in reactieve en proactieve acties. Reactieve acties zijn het behandelen van klachten, antwoorden op verzoeken van gerechtelijke overheden, behandelen van allerlei vragen om vergunningen, enz. Proactieve acties zijn inspectiebezoeken volgens de keuze van de inspecteur. Het doel van de arbeidsinspectie is om proactieve acties te stroomlijnen en reactieve acties zoveel als mogelijk te beperken.  

Verhoogde aandacht voor uitzendkrachten

De inspectiecampagnes van de arbeidsinspecties worden al sinds 2008 georganiseerd per thema of per sector. Zowel regionaal als nationaal plant de arbeidsinspectie proactieve campagnes om het welzijn en de veiligheid in bepaalde sectoren op te volgen. Nadien kunnen deze sectoren dan beter begeleid worden naar een correcte naleving van de reglementering.

Nationaal gaat de aandacht van deze campagnes is 2018 onder meer uit naar uitzend- en grensarbeiders. Naast de verhoogde inspecties worden ook informatie- en bewustmakingsactiviteiten georganiseerd.

Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 22-12-2017

  286