Veiligheid

Publicatie handleiding voor de toepassing van PBM-verordening 2016/425

Deze nieuwe handleiding die sinds april beschikbaar is, heeft net als de handleiding voor de toepassing van richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tot doel bepaalde informatie te verstrekken om de interpretatie van de richtlijn 2016/425 uit 2016 te vergemakkelijken en de toepassing ervan te verbeteren.

De classificatietabellen per PBM-categorie werden geactualiseerd. De problematiek rond de interpretatie van de overgangsperiode (artikel 47) tussen de toepassing van de richtlijn en de toepassing van de verordening wordt behandeld door de gedeeltelijke overname van elementen uit de meest recente mededelingen van de Europese Commissie.

Het valt echter te betreuren dat bepaalde formuleringen nog steeds voor interpretatie vatbaar zijn en dat bepaalde subtiliteiten enkel besteed zijn aan diegenen die de debatten over deze ingewikkelde kwestie actief en op de voet hebben gevolgd.

De Engelstalige versie van de handleiding is beschikbaar via de volgende link.

Meer info op senTRAL:
Nieuwe wetgeving voor het op de markt brengen van PBM van kracht
Nieuwe Europese Wetgeving over PBM (2016/425/EU) van kracht sinds 21 april 2018
Op de markt brengen van PBM's: belangrijkste bepalingen
Eerste lijst met geharmoniseerde normen in het kader van Verordening 2016/425 (PBM's)


Gepubliceerd op 08-05-2018

  302