Veiligheid

Publicatie risicoanalysetools voor sportsector

De sociale partners uit de sportsector hebben met de steun van het Europees Agentschap  voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) 3 OiRA-tools ontwikkeld om de risico's in de sportsector te beoordelen.

De drie tools dekken de grote verscheidenheid aan activiteiten in deze sector:
- Actieve vrijetijdsbesteding
- Amateursport
- Professionele sportbeoefening

In de sportsector komen heel veel werkgerelateerde ongevallen voor.
Een uitvoerige risicobeoordeling is de eerste stap naar een goed risicobeheer dat de situatie verbetert en de werknemers beter beschermt.

Gepubliceerd op 05-01-2016

  196