Veiligheid

Publicatie van het statistisch verslag beroepsziekten 2016

Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) werden op 1 januari 2017 samengevoegd tot een nieuwe instelling: Fedris (het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s). Op de website van Fedris werd deze maand het statistisch jaarverslag van de beroepsziekten 2016, het laatste verslag met de cijfergegevens van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ), gepubliceerd. Het statistisch verslag bevat alle activiteiten voor het gedeelte beroepsziekten in de loop van het jaar 2016, het laatste jaar voor de fusie.
Eerste aanvragen
Het aantal eerste aanvragen voor een erkenning blijft vrij stabiel. In 2016 werden 9 672 eerste aanvragen behandeld, terwijl dat er 9 609 waren in 2015. Het gaat hier dus om een stijging van 1 %. Tendinopathie blijft de ziekte waarvoor de meeste eerste aanvragen worden ontvangen, namelijk iets meer dan 30 % (2 973) van het totale aantal aanvragen.

In de privésector werden 60 % van de eerste aanvragen door mannen ingediend, terwijl bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 60 % van de aanvragen van vrouwen afkomstig waren. Dat wordt onder meer verklaard doordat de zorgsector meer vrouwen telt en sterker vertegenwoordigd is bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

In 2016 werden 2 237 aangiften van bedrijfsartsen ontvangen. Dat is iets minder dan in 2015. Meer dan 60 % van het aantal aangiften hebben te maken met musculoskeletale aandoeningen (tendinopathie, carpaletunnelsyndroom...) en de eventuele slachtoffers zijn net zo vaak mannen als vrouwen (1 126 mannen en 1 111 vrouwen).

Voor de volgende ziekten werden de meeste aanvragen en aangiften ontvangen (in dalende volgorde ):
  • tendinopathie van de bovenste ledematen;
  • carpaletunnelsyndroom;
  • rugziekten;
  • ademhalingsaandoeningen.
Overlijden 
Vorig jaar heeft het FBZ 3 100 positieve beslissingen genomen naar aanleiding van een eerste aanvraag. 1 145 slachtoffers werden erkend voor tendinopathie en 810 voor het carpaletunnelsyndroom. 66 % van alle slachtoffers hebben een vergoeding gekregen voor een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 9% van hen houdt er restletsels aan over, waardoor die later nog een vergoeding krijgen voor een blijvende arbeidsongeschiktheid.

Voor de overlijdens als gevolg van een beroepsziekte blijft het aantal aanvragen van rechthebbenden (de naaste familie) afnemen sinds 2013. In 2016 kwamen 1 107 aanvragen binnen, terwijl dat er nog 1 431 waren in 2013. 91 % van het aantal aanvragen hebben te maken met een overlijden na stoflong of een asbestziekte. In 2016 erkende het FBZ in 334 gevallen dat het overlijden inderdaad het gevolg was van de ziekte. Sinds 2013 is asbest voor de 3e keer op 4 jaar tijd de voornaamste oorzaak van een overlijden als gevolg van een beroepsziekte.
Preventieopdracht
Ook de preventieopdracht van het Fonds voor de Beroepsziekten wordt in de kijker gezet. In 2016 werden nog 28 083 positieve beslissingen genomen om een vaccin tegen hepatitis terug te betalen. Dat cijfer is relatief stabiel tegenover 2015 (28 285). Ook het revalidatieprogramma bij lage rugpijn blijft zijn nut aantonen: 797 mensen hebben in 2016 het programma kunnen volgen en dit op een totaal van 954 aanvragen.

Het volledige statisch verslag beroepsziekten 2016 vindt u op de website van Fedris.

 

Gepubliceerd op 04-08-2017

  293