Veiligheid

Publicaties "Knipperlichten psychosociale risico's" en "Tool vroegtijdige opsporing burn-out" verschenen

Psychosociale risico’s vormen een belangrijke bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en voor het goed functioneren van de ondernemingen. Op de website van de FOD WASO zijn daarom twee nieuwe instrumenten verschenen inzake de preventie van psychosociale risico's. De “Knipperlichten Psychosociale Risico’s” is een instrument dat gebruikt kan worden om een eerste aanduiding te krijgen van de aanwezigheid van psychosociale risico’s in de onderneming en van het niveau waarop ze voorkomen (groen licht: weinig problemen, oranje licht: waarschuwingssignaal, rood licht: alarm). Daarnaast verscheen ook de "Tool voor de vroegtijdige opsporing van burn-out".

De Knipperlichten kunnen gebruikt worden in alle ondernemingen en instellingen, ongeacht de sector waarin zij actief zijn. De tool bestaat uit twee modules die moeten worden ingevuld door een beperkte groep personen die representatief zijn voor de onderneming. Module 1 omvat een eerste snelle beoordeling, gebaseerd op objectieve en cijfermatige indicatoren. In functie van de verkregen resultaten wordt al dan niet aanbevolen om module 2 in te vullen. Deze tweede module gaat dieper in op details en leidt tot een nauwkeurigere prediagnose, die op haar beurt uitmondt in een betere risicoanalyse.

Knipperlichten psychosociale risico's op het werk: handleiding;
Knipperlichten psychosociale risico's op het werk: tools.

Daarnaast verscheen op dezelfde website de “Tool voor vroegtijdige opsporing van burn-out”. De hoofddoelstelling van dit instrument is om gezondheidswerkers te helpen om voortekenen van burn-out op te merken. De ervaring van de gezondheidswerker stelt hem of haar in staat een toestand van burn-out en de ernst ervan op te merken. Het instrument heeft ook als doel om de gezondheidswerkers eerste denkpistes aan te reiken voor de behandeling van de werknemer. Het screeningsinstrument wordt ingevuld tijdens een gesprek met de werknemer.

Erg interessant in deze tool is de tabel met de symptomen die kunnen voorkomen bij een werknemer met burn-out, en in bijlage twee, de mogelijke verschillen tussen langs de éne kant stress, depressie, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, werkverslaving en langs de andere kant burn-out.
 

Gepubliceerd op 10-12-2015

  161