Veiligheid

Re-integratie: controleartsen zien het zelf niet meer zitten

De federale regering zet zwaar in op re-integratietrajecten om zoveel mogelijk langdurig zieken weer aan het werk te krijgen. In deze trajecten gaat de arts op zoek naar manieren om de job aan te passen, alternatieve jobs of vermindering van de arbeidstijd om ervoor te zorgen dat de langdurig zieke weer aan de slag kan. 
 

Re-integratietraject

In eerste instantie gaat de arbeidsgeneesheer op zoek naar een manier om de huidige job aan te passen aan de mogelijkheden van de langdurig zieke. In 71% van de gevallen resulteert dit traject echter in definitieve arbeidsongeschiktheid. Vervolgens wordt het traject opgepikt door de mutualiteit, waarbij de controlearts op zoek gaat naar alternatieve werkplaatsen. Daarbij kan bijvoorbeeld ook de VDAB worden ingeschakeld. 

Onvoldoende middelen voor aantal trajecten

Het probleem is nu dat de controleartsen van de mutualiteiten de aanvragen niet meer kunnen bolwerken. Er zijn te weinig artsen, onvoldoende administratieve ondersteuning, informaticaproblemen en eindeloze registraties. De artsen hebben een gezamenlijk manifest ingediend bij minister van volksgezondheid, Maggie De Block. 

Artsen zelf buiten strijd

Vele aanvragen kunnen hierdoor niet verwerkt worden of duren veel langer. Vroeger zagen de artsen hun patiënt al na enkele weken, nu duurt het snel zes tot acht maanden voor een eerste afspraak. In functie van re-integratie is dat contra-productief. Maar dit is zeker niet het enige probleem, ook zitten steeds meer artsen intussen zélf thuis of dreigen uit te vallen. Bij de Christelijke Mutualiteit is één op de vijf artsen buiten strijd. 

Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 12-12-2017

  147