Veiligheid

Regering bereikt akkoord over zware beroepen: emotionele belasting telt louter mee als verzwarende omstandigheid

De Belgische regering heeft een akkoord bereikt over enkele belangrijkste dossiers. Oa over de zware beroepen is een doorbraak bereikt. De belangrijkste beslissing is dat mentale belasting enkel een verzwarende omstandigheid is. Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. De regering moet nu de lijst van zware beroepen nog vastleggen. 
Criteria
De criteria voor zware beroepen waren al bekend: 
  • Fysiek zwaar werk. 
  • Jobs met een zwaar arbeidsregime. 
  • Risicovol werk. 
  • Mentaal zware functies: over dit criterium was discussie omdat mentale belasting moeilijk meetbaar is. De regeringspartijen hebben beslist dat mentale belasting enkel in rekening wordt gebracht als een verzwarende omstandigheid. Een belasting van mentale gezondheid/emotionele aard wordt niet beschouwd als een belasting die een beroep tot een zwaar beroep maakt.
Verdere onderhandelingen
Afhankelijk van het aantal criteria waar iemand aan voldoet, mag die snel of minder snel met pensioen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zal nu met de vakbonden en werkgevers onderhandelen over de precieze samenstelling van de lijst met zware beroepen en de minimumduur dat men een zwaar beroep uitgeoefend moet hebben om in aanmerking te komen voor de regeling. Dat ontwerp gaat ook meteen naar de Nationale Arbeidsraad, want de regering wil een gelijkaardig systeem voor de privésector. Bacquelaine hoopt de lijsten met zware beroepen voor de zomer rond te hebben.
Meer info:
 

Gepubliceerd op 05-04-2018

  234