Veiligheid

Regering laat arbeidsongeschikten met rust... Of toch niet?

Er komt dan toch geen ‘responsabiliserend systeem’ om tijdelijke arbeidsongeschikten of invaliden opnieuw (deeltijds) aan de slag te krijgen. De stok achter de deur uit het regeerakkoord maakt plaats voor een vrijwillig systeem van begeleiding op maat. Zowel werkgevers als werknemers zijn tot niets echt verplicht. Dat meldt De Standaard.
 
Het stond fors aangekondigd in het regeerakkoord: de regering ging de huidige regeling rond arbeidsongeschiktheid ‘grondig hervormen’. Dit als reactie op de sterke groei van het aantal arbeidsongeschikten. Tegen die achtergrond zette de regering-Michel hoog in op de herintegratie van deze mensen op de arbeidsmarkt. In de toekomst zou worden uitgegaan van wat de betrokkene nog kan en niet alleen van wat hij niet meer kan. Ten laatste drie maanden na de start van de arbeidsongeschiktheid moest er een herintegratieplan zijn om de weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt. De stok achter de deur: ‘De regering onderzoekt hoe voor al deze betrokken actoren een responsabiliserend systeem kan worden uitgewerkt.’

Van die ‘responsabilisering’ is in de nieuwe beleidsnota van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) niets terug te vinden. Er komt, in samenspraak met minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD), weliswaar een wettelijk kader waarbinnen arbeidsongeschikte werknemers het werk (gedeeltelijk) kunnen hervatten met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Voor ‘nieuwe gevallen’ zal in eerste instantie worden onderzocht of de werknemer het werk kan hervatten bij zijn werkgever. De Block en Peeters sleutelen elk aan een KB hierover.

Maar volgens de teksten die momenteel circuleren en die De Standaard kon inkijken, wordt er bij dit alles uitgegaan van ‘het principe van vrijwilligheid’. Een werkgever zou moeten motiveren waarom hij geen herintegratietraject kan of wil aanbieden net zoals een werknemer moet motiveren waarom hij er één weigert. Maar sancties komen er niet. Ook de termijn is versoepeld. In plaats van drie maanden moet er pas na een half jaar een herintegratietraject zijn.

Bronnen binnen de regering bevestigen - volgens De Standaard - dat de stok achter de deur die in het regeerakkoord wordt aangekondigd, inderdaad begraven is. Dit vooral na een advies van de Nationale Arbeidsraad dat het vrijwillig karakter van de terugkeer benadrukt. Terugkeer naar werk mag volgens de NAR immers ‘niet worden gezien als een begrotingsdoelstelling die tot elke prijs moet worden gerealiseerd.’ De werknemer moet ook echt terug aan de slag willen of de terugkeer dreigt een flop te worden. Hetzelfde geldt voor de collega’s die de terugkeer moeten zien zitten. ‘Uit het vrijwillige karakter van de terugkeer naar werk vloeit voort dat de betrokken persoon niet mag worden gestraft in geval van mislukking’, zegt de NAR.

In de Tijd wordt dat bericht enigszins genuanceerd. Minister Maggie De Block, die bevoegd is voor de langdurig zieken, ontkent dat er al een beslissing is genomen over het schrappen van de sanctie voor langdurig zieken die niet willen meewerken. 'Dat denkspoor ligt op tafel, maar daar is nog niets over beslist', klinkt het op haar kabinet. Binnen de regering zou nog niet iedereen zich in het schrappen van de straf kunnen vinden.

 

Gepubliceerd op 20-11-2015

  216