Registratie normen arbeidsveiligheid in het Belgisch Staatsblad (06/09/2018)

In het Belgisch Staatblad van 6 september 2018 verscheen een nieuwe lijst van door het NBN geregistreerde normen. Een greep uit de belangrijkste documenten op het vlak van arbeidsveiligheid.

 • Geluid
  • NBN EN 1793-2:2018 Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 2: Intrinsieke kenmerken van de luchtgeluidisolatie onder diffuus veld condities
  • NBN EN 1793-6:2018 Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 6: Intrinsieke eigenschappen - In-situ waarden van luchtgeluidisolatie onder directe geluidsveldcondities
 • Drukapparatuur
  • NBN EN 12493:2013+A2:2018 LPG-uitrusting en toebehoren - Gelaste stalen tanks voor vloeibaar aardgas (LPG) - Ontwerp en vervaardiging van tankwagens voor het wegvervoer
  • NBN EN 13765:2018 Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulcaniseerde) slangen en slangassemblages voor het transport van koolwaterstoffen, oplosmiddelen en chemicaliën – Specificatie
  • NBN EN 1440:2016+A1:2018 LPG-materieel en toebehoren — Verplaatsbare hervulbare gelaste en stalen gasflessen voor LPG — Periodieke keuring
  • NBN EN 16728:2016+A1:2018 LPG-materieel en toebehoren - Verplaatsbare, hervulbare gasflessen, niet gelast of van staal - Periodieke keuring
 • Elektrotechnisch materieel
  • NBN EN IEC 61010-2-201:2018 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 2–201: Bijzondere eisen voor besturingsapparatuur
  • NBN EN IEC 80601-2-71:2018 Medische elektrische toestellen - Deel 2-71: Speciale eisen voor algemene veiligheid en essentiële prestaties van functionele nabij-infrarood spectroscopie (NIRS) apparatuur
  • NBN EN 60068-2-10:2006/A1:2018 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2-10 : Beproevingen - Proef J en richtlijn - Schimmelvorming
  • NBN EN 60068-2-74:1999/A1:2018 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2–74: Beproevingen — Proef XC : vloeistofverontreiniging
 • EMC
  • NBN EN ISO 13766-1:2018 Grondverzet- en bouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van machines, uitgerust met een intern elektrisch distributienetwerk - Deel 1: Algemene EMC-eisen in gangbare elektromagnetische omgevingsomstandigheden
  • NBN EN ISO 13766-2:2018 Grondverzet- en bouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van machines, uitgerust met een intern elektrisch distributienetwerk - Deel 2: Aanvullende ECM-eisen voor de veiligheidsfuncties
 • Gevaarlijke stoffen
  • NBN EN 13765:2018 Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulcaniseerde) slangen en slangassemblages voor het transport van koolwaterstoffen, oplosmiddelen en chemicaliën – Specificatie
  • NBN EN 14116:2012+A2:2018 Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen - Digitale interface voor het herkenningssysteem van petroleumproducten
  • NBN EN 16657:2016+A1:2018 Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen — Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks
 • Industriële installaties
  • NBN EN 1090-2:2018 Uitvoering van staalconstructies en aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies
 • Industriële processen
  • NBN EN 17059:2018 Platerings- en anodisatie-installaties - Veiligheidseisen
  • NBN EN IEC 60974-9:2018 Uitrusting voor booglassen - Deel 9 : Installatie en gebruik
 • Machines
  • NBN EN 13684:2018 Tuingereedschap - Lopend bediende grasmatbeluchters en verticuteermachines – Veiligheid
  • NBN EN ISO 13766-1:2018 Grondverzet- en bouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van machines, uitgerust met een intern elektrisch distributienetwerk - Deel 1: Algemene EMC-eisen in gangbare elektromagnetische omgevingsomstandigheden
  • NBN EN ISO 13766-2:2018 Grondverzet- en bouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van machines, uitgerust met een intern elektrisch distributienetwerk - Deel 2: Aanvullende ECM-eisen voor de veiligheidsfuncties
  • NBN EN ISO 4254-5:2018 Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 5: Gemotoriseerd grondbewerkingsmaterieel
 • Managementsystemen
  • NBN EN ISO 22000:2018 Veiligheidsmanagementsystemen voor voedingsmiddelen - Eisen voor organisaties doorheen de hele voedselketen
 • PBM's
  • NBN EN 14325:2018 Beschermende kleding tegen chemicaliën - Beproevingsmethoden en prestatieclassificatie van tegen chemicaliën beschermende kledingmaterialen, naden, verbindingen en samenstellingen
  • NBN EN ISO 18640-1:2018 Beschermende kleding voor brandweerlieden - Fysiologische impact - Deel 1: Meting van gekoppelde warmte en vochtoverdracht met de sweating torso
 • Verlichting
  • NBN EN 12665:2018 Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het vastleggen van eisen aan de verlichting

Gepubliceerd op 11-09-2018

  310