Registratie normen arbeidsveiligheid in het Belgisch Staatsblad (07/11/2018)

In het Belgisch Staatblad van 7 november 2018 verscheen een nieuwe lijst van door het NBN geregistreerde normen. Een greep uit de belangrijkste documenten op het vlak van arbeidsveiligheid.

 • Geluid
  • NBN EN ISO 16283-2:2018 Akoestiek - Praktijkmeting van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen - Deel 2: Contactgeluidisolatie
 • Brand
  • NBN EN 54-5:2017+A1:2018 Brandmelding- en brandalarmsystemen - Deel 5: Warmtemelders – Puntmelders
  • NBN EN 54-7:2018 Brandmelding- en brandalarmsystemen - Deel 7: Rookmelders – Puntmelders volgens het strooilicht-, doorzendlicht- en ioniseringsbeginsel
 • Drukapparatuur
  • NBN EN 13445-2:2014/A3:2018 Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel 2: Materialen
 • Elektrotechnisch materieel
  • NBN EN IEC 60034-4-1:2018 Roterende elektrische machines - Deel 4–1: Methoden voor het door middel van beproeving bepalen van grootheden van elektrisch bekrachtigde synchrone machines
  • NBN EN IEC 60721-2-4:2018 Indeling van de omgevingsvoorwaarden van elektronische producten - Deel 2–4: Zonnestraling en temperatuur
  • NBN EN IEC 62271-102:2018 Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 102: Hoogspanningswisselstroomvermogenschakelaars en aardschakelaars
 • Elektrotechnische apparatuur
  • NBN EN 60335-2-109:2010/A1:2018 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-109: Bijzondere eisen voor toestellen met UV-straling voor behandeling van water
  • NBN EN 60335-2-109:2010/A2:2018 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-109: Bijzondere eisen voor toestellen met UV-straling voor behandeling van water
  • NBN EN 60335-2-16:2003/A11:2018 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-16: Bijzondere eisen voor toestellen voor het verkleinen van voedselresten
  • NBN EN 60335-2-4:2010/A11:2018 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuge
  • NBN EN IEC 62282-5-100:2018 Brandstofceltechnologie - Deel 5–100: Draagbare brandstofcelsystemen — Veiligheid
  • NBN EN IEC 62442-3:2018 Energieprestatie van schakelmaterieel voor lampen - Deel 3: Schakelmateriaal voor halogeenlampen en LED-modules - Meetmethode voor het bepalen van het rendement van het schakelmateriaal
 • Elektrische werkzaamheden
  • NBN EN 50321-1:2018/AC:2018-08 Werken onder spanning - Schoeisel voor elektrische bescherming - Deel 1: Isolerend schoeisel en overlaarzen
  • NBN EN IEC 60900:2018 Werken onder spanning - Handgereedschap bij gebruik tot 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning
 • Gasapparatuur
  • NBN EN ISO 13769:2018 Gasflessen - Stempelmarkering (ISO 13769:2007)
  • NBN EN ISO 17871:2015/A1:2018 Gasflessen - Snelopenende afsluiters - Specificatie en typebeproeving
 • Gevaarlijke stoffen
  • NBN EN 14596:2018 Tanks voor transport van gevaarlijke stoffen - Onderhoudsuitrusting voor tanks - Noodveiligheidskleppen
  • NBN EN 17110:2018 Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen - Bedieningsuitrusting voor tanks - Meerwegafsluiter voor beluchting en ontluchting
 • Machines
  • NBN EN 12312-8:2018 Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen - Bijzondere eisen - Deel 8: Onderhoudstrappen en platforms
  • NBN EN IEC 60034-4-1:2018 Roterende elektrische machines - Deel 4–1: Methoden voor het door middel van beproeving bepalen van grootheden van elektrisch bekrachtigde synchrone machines
  • NBN EN ISO 19014-1:2018 Grondverzetmachines - Functionele veiligheid - Deel 1: Methodology voor het bepalen van veiligheidsgerelateerde delen van een besturingssysteem en prestsatie-eisen
 • PBM's
  • NBN EN 1073-1:2016+A1:2018 Beschermende kleding tegen in de lucht zwevende deeltjes inclusief radioactieve besmetting - Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor met perslucht geventileerde beschermende kleding voor de bescherming van het lichaam en de luchtwegen
  • NBN EN 14458:2018 Persoonlijke oogbescherming - Gezichtsbeschermkappen en vizieren voor helmen voor de brandweer, en veiligheidshelmen met een hoog beschermingsniveau voor gebruik door brandweer, ambulance- en hulpdiensten
  • NBN EN 50321-1:2018/AC:2018-08 Werken onder spanning - Schoeisel voor elektrische bescherming - Deel 1: Isolerend schoeisel en overlaarzen

Gepubliceerd op 08-11-2018

  219