Veiligheid

RIE op niveau individu: hou rekening met genderverschillen

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) publiceerde in november 2014 een overzicht van alle programma's, beleidslijnen en goede praktijkvoorbeelden binnen de bedrijven waarbij genderverschillen in aanmerking worden genomen bij de preventie van beroepsrisico's. Het rapport bevat zo'n twintig gedetailleerde beschrijvingen van initiatieven en zo'n veertig schetsen uit de verschillende lidstaten, maar het geeft ook aanbevelingen.

Een gendergebaseerde preventieaanpak houdt rekening met de verschillende werksituaties van vrouwen en mannen en met de onderlinge relaties tussen vrouwen en mannen in het bedrijf. Dit betekent dat de diversiteit, maar ook het probleem van de stereotypen op de werkplek wordt weerspiegeld in het preventiedenken.

Het rapport bevat zo'n twintig gedetailleerde beschrijvingen en zo'n veertig schetsen van initiatieven met verschillende toepassingsniveaus in een brede waaier van sectoren.
 
Enkele voorbeelden:
  • Het gebruik van checklists voor genderproblemen om de arbeidsinspecteurs te helpen dit aspect te integreren bij hun bedrijfsbezoeken.
  • De aanpassing van de uitrusting met "mannelijke maten" om beter te voldoen aan de ergonomische eisen van het personeel in een keten van
    broodjeszaken.
  • De aanpassing van het werkuniform voor zwangere vrouwen.
  • Een campagne gericht op het maken van veiligheidsschoenen die beter zijn aangepast aan vrouwen.

Gepubliceerd op 07-01-2015

  495