Veiligheid

RIE op niveau individu: laat stotteraars geen telefoontjes doen

Doen we als bedrijf en als werkgever wel voldoende inspanningen om de passende job toe te wijzen aan de passende persoon? In een Nederlandse rechtszaak werd een werkgever op de vingers getikt omdat hij een stotterende werknemer telefonisch werk had gegeven. Verdict: "verwijtbaar gedrag".

In deze zaak ging het om een monteur die na een reorganisatie ook telefonisch werk moest gaan doen. Het probleem daarbij was dat de werknemer ernstig stotterde. De telefoon opnemen leverde voor hem dan ook zo veel stress op dat hij zich ziek moest melden.
Zijn werkgever accepteerde de ziekmelding niet en startte een re-integratieonderzoek. Daaruit kwam dat het niet redelijk was om van de monteur te vragen dat hij telefonisch werk zou doen.

Uiteindelijk werd de arbeidsovereenkomst ontbonden en kreeg de werknemer een fikse ontslagvergoeding toegewezen.

Gepubliceerd op 19-03-2015

  340