Veiligheid

Ruim een kwart van de incidenten en ‘near-misses’ wordt niet geregistreerd

HSE barometer 2017HSE barometer #3

28% van de incidenten of near-misses wordt niet geregistreerd, dit blijkt uit de recentste HSE barometer van Wolters Kluwer. Het is nochtans erg belangrijk om een volledig zicht te hebben op de veiligheid op de werkvloer. Enkel zo kan een doelmatig welzijnsbeleid uitgestippeld worden.

De enquête voor de recentste barometer werd uitgevoerd in december 2016 door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVOX en bevroeg bijna 2.000 respondenten: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, maar ook directieleden, bedienden en arbeiders.

Sensibilisering ten koste van administratieve werklast?

De HSE professional heeft een hoge administratieve werklast: 76% spendeert meer tijd aan administratieve taken dan aan veiligheid en milieu op de werkvloer zelf. Dat veiligheid en milieu toch ook op de werkvloer moeten worden aangepakt, is voor directieleden en medewerkers duidelijk: 77% van de directieleden en 68% van de medewerkers hecht veel belang aan sensibilisering.

Voor de HSE professional is overtuigen dan ook een belangrijke kwaliteit: 82% vindt dat hij/zij er goed in is. Maar zelfs voor mensen die goed kunnen overtuigen is sensibiliseren niet altijd eenvoudig: voor 38% van de HSE professionals blijft het overtuigen van collega’s om veilig en milieubewust te werken de grootste uitdaging. 

Ivox _HSEBarometer 2017_ Ao2

Klassieke instructies en affiches nog altijd enorm populair

Sensibiliseren gebeurt voornamelijk door middel van klassieke instructies en affiches, hierover zijn HSE professionals, directie en medewerkers het eens. 58% van de HSE professionals doet ook vaak beroep op toolboxen. Volgens directieleden en medewerkers komen toolboxen echter minder vaak voor: slechts 31% van de directieleden en 23% van de medewerkers geeft aan dat toolboxen gebruikt worden.

E-learning zou volgens de drie partijen een belangrijke tool zijn om te sensibiliseren: volgens ongeveer een kwart van de respondenten wordt e-learning gebruikt. 48% van de HSE professionals die nog geen e-learning gebruiken, overwegen om dit wel te doen in de toekomst. Sociale media zijn daarentegen niet bij iedereen geliefd: slechts 30% van de HSE professionals ziet het nut ervan in voor communicatie met collega’s. 40% raadt het gebruik van sociale media zelfs af. 

Barometer 2017-info 04-NL

Sensibiliseren loont

De inspanningen rond sensibilisering werpen hun vruchten af: bij zes op de tien bedrijven gebeurden minder dan 10 ongevallen in de afgelopen 12 maanden. Bij vier op de tien bedrijven deden zich minder dan 20 ‘near-misses’ voor.

Nochtans ligt het gemiddeld aantal arbeidsongevallen op 20 per jaar. Een mogelijke verklaring voor dit hoge gemiddelde: 20% van de preventieadviseurs geeft aan dat er tussen de 17 en 300 arbeidsongevallen plaatsvonden in de afgelopen 12 maanden. Dit hoge aantal trekt het gemiddelde omhoog. Voor near-misses, of bijna-ongevallen, ligt dit gemiddelde op 27 per jaar. Het aantal near-misses per jaar is dus, tegen alle verwachting in, niet zoveel groter dan het aantal arbeidsongevallen. Het feit dat 28% van de near-misses niet geregistreerd wordt en men dus geen zicht heeft op het werkelijke aantal, speelt hierin een belangrijke rol.

Hoe de registratie verhogen?

86% van de directieleden verwacht van de preventieadviseur dat deze de arbeidsongevallen en incidenten opvolgt. Ook voor de kleine incidenten is de registratie belangrijk, want een herhaling van kleine fouten kan uiteindelijk toch leiden tot een arbeidsongeval. Dit is noodzakelijk om een volledig beeld van de veiligheid op de werkvloer te realiseren. De preventieadviseur heeft echter maar één paar ogen. Hoe meer mensen non-conformiteiten en incidenten melden, hoe representatiever het beeld van de veiligheid op de werkvloer. RiskReporter is hiervoor een zeer geschikte gratis app. De app is bovendien erg geliefd onder de HSE professionals: 38% geeft aan dat RiskReporter hun favoriete app is. Daarmee torent Risk Reporter hoog uit boven andere applicaties, zoals iAuditor (6%) en Appcident (4%).

-- tekst: Sophie Van de Vyver -- infografiek: Kristel Weyns

Lees ook:

HSE Barometer #1: Een derde van de medewerkers kent de preventieadviseur niet 
HSE Barometer #2: Hoe tevreden is de HSE-professional zelf?
HSE Barometer #3: Ruim een kwart van de incidenten en ‘near-misses’ wordt niet geregistreerd

HSE Barometer #4: E-learning wint veld

HSE Barometer #6: Technologie is evident, maar HSE-software blijft achter

HSE barometer #7: Wat verwachten HSE-professionals van hun takenpakket?

HSE barometer #8: Sociale media krijgen weinig vertrouwen in HSE-beleid

Gepubliceerd op 23-05-2017

  227