Veiligheid

Ruim kwart preventieadviseurs registreert incidenten niet

Enquête bij HSE professionals: “Administratieve werklast grootste struikelblok”


PA-algemeen -260Sensibiliseren en het voorkomen van ongevallen en incidenten op de werkvloer behoren tot de belangrijkste taken van de HSE professional. Toch geven drie op de tien preventieadviseurs aan incidenten (of bijna-ongevallen) niet te registreren, en dus geen volledig zicht te hebben op de veiligheid op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer.

Met het onderzoek, dat uitgevoerd werd door onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX in december 2016, wil Wolters Kluwer het beleid rond Health, Safety en Environment binnen bedrijven en organisaties in kaart brengen. Een kleine 2.000 respondenten nam deel aan het onderzoek. Onder hen preventieadviseurs, milieucoördinatoren, directieleden, bedienden en arbeiders.

Administratie krijgt voorrang

Ivox _HSEBarometer 2017_prioriteiten PAEen op de drie HSE professionals rapporteert rechtstreeks aan de directie. Die heeft duidelijke verwachtingen: de preventieadviseur is volgens hen voornamelijk verantwoordelijk voor risicoanalyses, opvolgen van de wetgeving en opvolgen van arbeidsongevallen en incidenten. De milieucoördinator staat in voor de naleving van de milieuwetgeving, de interne en externe milieucommunicatie en het jaarverslag.

96% van de bevraagde HSE professionals geeft aan zijn taken uit volle overtuiging te vervullen, maar vier op de vijf spenderen wel meer tijd aan administratie dan aan HSE-taken op de werkvloer. 71% zegt dat ze meer zouden kunnen realiseren met meer beslissingsbevoegdheid, en 49% voelt zich regelmatig onbegrepen binnen de organisatie. Daar kan de bekendheid van de HSE professional iets mee te maken hebben: 30% van de bevraagde medewerkers geeft aan niet te weten wie de preventieadviseur binnen zijn bedrijf is, 49% weet niet wie de milieucoördinator is.

Sensibilisering en registratie incidenten: hoe veilig is de werkvloer eigenlijk?

Hse -barometer SensibilisatieOndanks de hoge administratieve werklast op de schouders van de HSE professionals, geven bijna acht op de tien directieleden aan dat sensibilisering rond veiligheid en milieu erg belangrijk is binnen hun bedrijf. 40% van de HSE professionals ziet het dan ook als zijn grootste uitdaging om collega’s ervan te overtuigen veilig en milieubewust te werken.

Voor die sensibilisering doen ze voornamelijk een beroep op klassieke opleidingen en affiches. E-learning wint aan belang: bijna een op de vier doet er weleens een beroep op. Sociale media zijn niet bij iedereen geliefd: slechts 30% van de HSE professionals ziet het nut ervan in voor de communicatie met collega’s, 40% raadt het gebruik ervan zelfs af.

De inspanningen rond sensibilisering werpen hun vruchten wel af: bij zes op de tien bedrijven gebeurden er de voorbije 12 maanden minder dan 10 ongevallen, bij vier op de tien deden zich minder dan 20 incidenten (of bijna-ongevallen) voor. Bijna een op de drie preventieadviseurs (27,6%) registreert de bijna-ongevallen echter niet, waardoor ze moeilijk kunnen inschatten hoe veilig het op de werkvloer in werkelijkheid is. De hoge werkdruk en de - in één op de drie gevallen - beperkte bekendheid van de preventieadviseur kunnen daarvoor mogelijke verklaringen zijn.

Profiel van de HSE professional: ervaren m/v, met veel talenten

Ivox _HSEBarometer 2017_respons Een op de drie HSE professionals die deelnam aan de enquête is een vrouw, wat het stereotype beeld van HSE als mannenwereld nuanceert. Wel blijken mannen vaker HSE-verantwoordelijke in grote bedrijven, zij hebben ook meer beslissingsbevoegdheid en budgetverantwoordelijkheid en oefenen hun job liever uit dan hun vrouwelijke collega’s.

Opvallend: 61% van de HSE professionals oefent naast de HSE-taken nog een andere functie uit binnen hun bedrijf. Van deze groep is 26% ook verantwoordelijk voor quality, 14% voor facility management en 10% voor HR management. De gemiddelde leeftijd van de HSE professional ligt aan de hoge kant: 33% is ouder dan 50, 39% is ouder dan 40, en slechts 5% is 30 of jonger. Iets meer dan de helft is in de functie gerold en werd gevraagd om preventieadviseur of milieucoördinator te worden. 

 

Als preventieadviseur, milieucoördinator of professioneel verantwoordelijke voor veiligheid, welzijn of milieubeleid in een organisatie, kunt u ook altijd deelnemen aan deze profieltest.

Gepubliceerd op 05-05-2017

  211