Veiligheid

Shift - en nachtwerk organiseren: 10 tips

Nacht – en shiftwerk vormen een extra belasting voor het lichaam en de geest. Onze biologische klok stimuleert ons lichaam om gedurende de dag actief te zijn en ’s nachts te rusten. Nacht – en shiftwerk doorbreken dit ritme, met vaak slaapproblemen en maag – en darmklachten als gevolg. Daarnaast wijzen studies op een verhoogd risico op hoge bloeddruk en hart – en vaatziekten bij shiftwerkers. De ontregeling van het sociale leven mag ook niet vergeten worden.

Een preventieadviseur kan echter wel een aantal maatregelen voorstellen binnen de organisatie om de risico’s in te perken en het nacht – en shiftwerk aangenamer te maken voor de werknemer(s). Hieronder worden 10 nuttige tips geformuleerd:
  1. Tracht permanent nachtwerk en/of lange cycli te beperken (5 nachten na elkaar is het maximum)
  2. Begin bij wisselende shifts met een ochtendshift, gevolgd door een namiddag – en nachtshift
  3. Bepaal de shiftwissels in functie van het sociaal leven van uw werknemers
  4. Zorg voor regelmatige shifts
  5. Zorg voor een correcte verlichting van de werkplekken
  6. Betrek uw werknemers altijd bij de invulling van de uurroosters
  7. Vermijd zware maaltijden ’s nachts
  8. Probeer proactief voor dagwerk te zorgen bij uw oudere werknemers
  9. Wees zeer voorzichtig met het inzetten van zwangere vrouwen bij nachtwerk. Pleeg steeds overleg met de arbeidsgeneesheer!
  10. Nacht – en shiftwerk moeten altijd een persoonlijke keuze zijn

Meer info op senTRAL:
Risicoanalyse en risicobeheersing bij shiftwerk
Gezondheidsrisico's van nacht - en ploegenarbeid
 

Gepubliceerd op 14-10-2016

  358