Veiligheid

Smiley-zuilen meten tevredenheid van werknemers

In de distributie gebruikt men steeds vaker interactieve infozuilen om de mening van klanten in te winnen. Het call center van een onderlinge verzekeraar te Marseille gebruikt deze tool ook om het welzijn van de medewerkers te meten. Meer dan 70 % van de 60 werknemers antwoorden regelmatig.


Bron: ESII / Qwesteo

De interactieve infozuil bieden een oplossing voor de nadelen verbonden aan het gebruik van vragenlijsten in Excel. Zij garanderen immers geen volledige anonimiteit. Weinig medewerkers antwoorden op de vragen en de analyse van de antwoorden vergt heel wat tijd.
Omdat de verantwoordelijke ervan overtuigd is dat de levenskwaliteit van de telefonisten een graadmeter is voor hun prestaties, beslist hij om de vragenlijsten in Excel af te schaffen en een smiley-zuil naast de prikklok te plaatsen. De gebruiker antwoordt op gesloten vragen van het type: “hoe was uw werkdag?” door op een emoticon te klikken met verschillende kleuren:
  • donkergroen (heel tevreden);
  • lichtgroen (eerder tevreden);
  • roze (eerder ontevreden);
  • rood (ontevreden).
In functie van de antwoorden wordt hij gevraagd om te verduidelijken of zijn irritatie of tevredenheid te wijten is aan:      
  • de hiërarchie;
  • de collega’s;
  • de organisatie;
  • de werkdruk.
Volgens de verantwoordelijke van het call center biedt de smiley-zuil de mogelijkheid om zijn gevoelens snel, ludiek en anoniem te uiten. De resultaten geven een duidelijk zicht op de tevredenheidsgraad in de onderneming. De directeur van de onderneming die de interactieve zuil ontworpen heeft, voegt eraan toe dat iedereen om zijn mening gevraagd wordt, niet alleen “zij die steeds het hoge woord voeren” en zich als woordvoerder van een groep profileren. En het is zeker ook geen "rouwregister".
 
De sfeer in de onderneming elk dag opnieuw meten, is heel nuttig. Maar het belangrijkste is uiteraard dat de resultaten gebruikt worden om de situatie in geval van ontevredenheid te verbeteren. In het geval van onze verzekeraar, bijvoorbeeld, hebben de verkregen resultaten ertoe bijgedragen om bepaalde problemen of conflicten onmiddellijk op te lossen en, meer nog, bepaalde acties of methoden duurzaam toe te passen.

Bronnen:
Les Echos, Des bornes pour sonder le bien-être au travail, 26 janvier 2017
Expoprotection.com, Qualité de vie au travail : mesurer le bien-être des salariés grâce à des bornes interactives

 

Gepubliceerd op 07-02-2017

  300