Snelle interventie bij overbelastingsletsels is cruciaal

 Bij musculo-skeletale aandoeningen (MSA’s) of overbelastingsletsels is een tijdige interventie heel belangrijk. Hoe kan zo’n tijdige interventie er uitzien? Welke goede praktijken kunnen de juiste richting aanwijzen? EU-OSHA heeft dat nu scherpgesteld in een nieuwe publicatie.
 

Uit de resultaten van de laatste Esener-enquête (waarover we eerder op senTRAL berichtten) blijkt dat overbelastingsletsels (RSI) een groeiend risico vormen bij de Europese werkende bevolking.

Vaak voorkomende klachten zijn rugpijn, spierpijn in nek en bovenste ledematen, en pijn in de onderste ledematen. De oorzaken zijn vaak gerelateerd aan fysiek belastend werk, zoals repetitieve hand- en armbewegingen, langdurig zitten, en tillen of verplaatsen van mensen/lasten.

Deze letsels hebben een grote economische impact, die tot 2% van het BNP van een land kan kosten.

Men komt er nu meer en meer achter dat snelle actie bij een musculo-skeletaal probleem een positieve impact heeft, en de kans op afwezigheid op het werk of zelfs vervroegd pensioen duidelijk doet afnemen. Hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans op omkeerbaarheid van de klachten. Wacht je te lang, dan is blijvende schade niet meer af te wenden.

Voorwaarden voor vroegtijdige interventie

Een vroegtijdige interventie is niet evident; ze bestaat uit verschillende stappen, waarbij verschillende partijen komen kijken. Dus naast snel handelen is ook goed samenwerken van groot belang.

In een overzichtsartikel voorziet EU-OSHA volgende principes en stappen om tot een geslaagde vroegtijdige interventie te komen:

  1. snelle toegang tot gezondheidszorg; dit wil zeggen snelle identificatie van het probleem en doorverwijzing naar de juiste specialist, die goed geëquipeerd is en over de nodige competenties beschikt
  2. deze specialist kan een gedetailleerde diagnose stellen en een behandelplan opmaken
  3. het eindresultaat van dit behandelplan moet gericht zijn op functioneren in de maatschappij en actief blijven op de arbeidsmarkt
  4. snelle triage naar het juiste zorgniveau; enkele voorbeelden:
  • het instrueren van patiënten over hun aandoening en wat ze er zelf aan kunnen doen
  • ervoor zorgen dat de patiënt fysiek actief blijft
  • ondersteuning door medicatie
  • chirurgie
  • fysiotherapie
5. een ‘weer-aan-het-werkplan’ op maat, opgesteld door alle betrokken partijen (patiënt, werkgever, huisarts, behandelend specialist, specialist in ergonomisch werken enz.).

In het beste geval kan een interventieprogramma opgestart worden wanneer het overbelastingsletsel zich nog aan het ontwikkelen is. Zo kunnen fysieke vermoeidheid of ongemak wijzen op een zich ontwikkelende musculo-skeletale aandoening.

Maar ook wanneer het overbelastingsletsel een feit is maar bijvoorbeeld nog niet leidt tot afwezigheid op het werk, verdient een snelle behandeling de voorkeur. Zo wordt een voorbeeld gegeven van een interventieprogramma in de zorgsector, waarbij verplegend personeel met lage rugpijn meteen behandeld werd met fysieke therapie en cognitieve gedragstherapie. Dit leidde tot minder absenteïsme en een hogere levenskwaliteit.

In een laatste fase zal een medewerker met een overbelastingsletsel ziek uitvallen, en dan lopen de kosten en inspanningen voor behandeling al snel hoog op.

Enkele praktische tips

Het artikel op de OSH-wiki geeft nog een hele lijst praktische aanbevelingen, waarvan we er enkele willen citeren.

-  Als het nog niet duidelijk was: snel handelen is de boodschap wanneer een fysiek werkgerelateerd probleem zich ontwikkelt. Wanneer een medewerker uitvalt moet deze meteen worden gecontacteerd; binnen vijf dagen zou hij een afspraak bij een specialist moeten hebben, zodat het hierboven omschreven stappenplan kan beginnen lopen.

Voorkomen is beter dan genezen: als duidelijk wordt dat bepaalde werktaken leiden tot fysieke problemen, moeten praktische oplossingen worden geboden. Een preventieadviseur of specialist in de ergonomie kan verschillende aanpassingen suggereren, gaande van het gebruik van aangepaste arbeidsmiddelen, over jobrotatie tot het aanpassen van de werkomgeving.

Werkgevers spelen een cruciale rol: ze moeten oog hebben voor de fysieke problemen die ontstaan door werk, getroffen werknemers ondersteunen en er alles aan doen om hen terug te integreren op de arbeidsplaats.

-  Daarvoor moet natuurlijk een open dialoog tussen werkgever en werknemer mogelijk zijn.


Auteur: Michiel Sermeus

Gepubliceerd op 07-07-2020

  40