Veiligheid

Sociale media krijgen weinig vertrouwen in HSE-beleid

Barometer -iconHSE barometer#8

HSE-professionals gebruiken pc’s, tablets en smartphones in hun dagelijkse taken. Tegenover sociale media houden ze evenwel nog een voorzichtige afstand. Vier van de tien preventieadviseurs in de HSE-barometer raden het gebruik van sociale media op de werkvloer zelfs af.

 

Deze HSE-barometer legt een opvallend verschil in perceptie bloot tussen HSE-mensen en managers. Terwijl 52% van de directieleden er van overtuigd is dat sociale media preventieadviseurs en milieucoördinatoren zullen helpen in de communicatie met - en sensibilisering van - werknemers, treedt maar 30% van de HSE-professionals zelf die stelling bij.

Dezelfde afstand gaapt tussen de meningen van beide groepen wanneer crisismanagement aan bod komt. Slechts 23% van de HSE-professionals vindt sociale media een essentieel instrument bij crisismanagement, terwijl toch al 42% van de directieleden daarmee akkoord gaat.

Voorzichtige PA’s

Zijn preventieadviseurs meer op hun hoede als het over sociale media gaat? Vier op de tien van de bevraagde preventieadviseurs raadt het gebruik van sociale media op de werkvloer gewoon af. Deze vraag is evenwel niet aan de milieucoördinatoren als aparte groep gesteld. Was er al relatief weinig specifieke software voor HSE-taken (zie voorgaand artikel over de HSE barometer), dan is een socialemedia-app voor HSE-mensen al helemaal niet te vinden in de antwoorden op de enquête. Al mag je dat natuurlijk relativeren, want iedereen kan met een paar muisklikken een professionele HSE-groep opzetten op Facebook of LinkedIn, en dat gebeurt ook.

Maar de vraag, welke sociale media op de werkvloer worden ingezet, was in de enquête wel een open vraag en ze blijft onbeantwoord bij twee op de drie HSE-respondenten. Dat terwijl zes op tien managers wél aangeven welke concrete sociale media in hun bedrijf het HSE-beleid moeten ondersteunen. Al moet daarbij worden vermeld dat 13% van de respondenten hier naar interne ‘sociale media’ verwijzen, zoals een intranet of zelfs het interne mailverkeer.

Barometer 2017-info 10-NL

 

De overtuigde gebruikers verkiezen doorgaans de klassieke social media: Facebook, Twitter en LinkedIn. Dat heeft wellicht ook te maken met het gemak waarmee je bijvoorbeeld een Facebook-groep rond een thema kan opzetten. Een kanaal als Yammer, dat speciaal voor de bedrijfsomgeving is gemaakt, haalt amper 5% bij de leidinggevenden. Maar ook Instagram, Whatsapp of Pinterest laten de HSE-professionals liever aan de doelgroepen waaraan die sociale kanalen hun succes danken.

En ook deze cijfers bevestigen de relatieve terughoudendheid van de HSE-verantwoordelijken vergeleken met hun leidinggevenden. Dat is vooral merkbaar in de antwoorden van Facebook- en Twitter-gebruikers, waar de kloof respectievelijk 25% en 15% bedraagt. Ook PA’s die het bij intranet en e-mail houden zijn met 6% veel minder talrijk dan de 13% leidinggevenden die daarop vertrouwen.

 

De enquête voor de recentste barometer werd uitgevoerd in december 2016 door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVOX en bevroeg bijna 2.000 respondenten: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, maar ook directieleden, bedienden en arbeiders.

Gepubliceerd op 07-07-2017

  186