Sociale partners vragen dringend betere coördinatie van de coronamaatregelen

 De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk trekken aan de alarmbel:  de wijze waarop de  besluitvorming over preventie van virusoverdracht via het werk vandaag gebeurt is verwarrend en allesbehalve efficiënt.
 

Naar aanleiding hiertoe van enkele provinciebesluiten inzake seizoensarbeid en enkele ‘merkwaardige beslissingen en praktijken’ rond het testen en temperatuur meten van werknemers, hebben de sociale partners besloten dat de tijd rijp is om een dringende oproep te lanceren.

Zij stellen vast dat op het terrein verwarring ontstaat door de tussenkomst van diensten die niet vertrouwd zijn met de arbeidswereld, dat er incoherenties in de regelgeving ontstaan doordat soms tegenstrijdige bepalingen op verschillende bevoegdheidsniveaus worden opgesteld via koninklijke en ministeriële besluiten, politiebesluiten van Gouverneurs enzovoort. Bovendien menen zij dat er bij al die maatregelen onvoldoende kennis en aandacht is over de rol die arbeidsartsen opnemen en kunnen opnemen in de preventie van virusoverdracht op het werk.

“De afwezigheid van een duidelijke logistiek toepasbare regelgeving of van een link met bestaande akkoorden, onder meer tussen de sociale partners, is niet van aard om de rechtszekerheid en efficiëntie van het systeem te bevorderen,” aldus de mededeling.

Meer overleg op voorhand

De Hoge Raad vraagt een systematisch voorafgaand overleg met de betrokken sociale partners telkens wanneer een preventiemaatregel in het kader van de pandemie hen aanbelangt.

Om ervoor te zorgen dat de aanpak in deze fase van de epidemie ook effectief en efficiënt zou gebeuren, dringen de sociale partners aan op coherentie, eenvormigheid en duidelijkheid van maatregelen. Dit veronderstelt een paar wijzigingen in de huidige aanpak:

  • beslissingen op alle bestuursniveaus, die gevolgen hebben voor de arbeidsverhoudingen, moeten voor het hele land gecoördineerd worden en beslist door één leidende instantie
  • alle preventiemaatregelen van virusbestrijding die zich afspelen binnen de arbeidsrelaties moeten door deze ééngemaakte leidende instantie systematisch worden voorgelegd aan de Hoge Raad, die steeds in overleg is met de FOD WASO

De sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een aantal principes uitgewerkt die als raamwerk moeten dienen voor het bepalen en evalueren van deze maatregelen.

De sociale partners in de Hoge raad doen zelf een aantal voorstellen en verwijzen ook naar de principes voor het uitvoeren van PCR-tests en serologische tests op de werkvloer in het kader van COVID-19 zoals ze die al op 1 juli l.l. hebben op punt gesteld.

Hier vindt u de oproep.


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 27-08-2020

  28